Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Welke mogelijkheid hebben de getroffen reizigers die gebruik wensten te maken van de luchthaven van Charleroi de voorbije dagen?

 • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Hetgeen er zich aan de luchthaven van Charleroi de voorbije dagen heeft afgespeeld is hallucinant en dit weer ten nadele van heel wat passagiers (gezinnen met kinderen, zakenlieden enz…).

Het niet-toelaten van deze mensen tot gebruik van de luchthaven kan worden gekwalificeerd als de zogenaamde instapweigering. (bron: verordening (EG) 261/2004)

Dit is de weigering om passagiers op een vlucht te vervoeren, hoewel zij zich tijdig voor het instappen hebben gemeld (zie de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij) en zonder dat de instapweigering is gebaseerd op redelijke gronden zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of beveiliging, of ontoereikende reisdocumenten.

Het staken van de veiligheidsdiensten, is o.i. geen bewijs dat de veiligheid/beveiliging in het gedrang kwam.

Alvorens passagiers een instapweigering te geven, moet de luchtvaartmaatschappij eerst nagaan of er onder de passagiers vrijwilligers zijn die hun boekingen willen verschuiven in ruil voor bepaalde voordelen, onder voorwaarden die moeten worden overeengekomen tussen de betrokken passagier en de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.

Er zijn twee hypotheses:

 1. De passagier doet vrijwillig afstand van zijn boeking in ruil voor bepaalde voordelen die moeten worden overeengekomen tussen de betrokken passagier en de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert. In dat geval moet de passagier de keuze krijgen tussen:
  • ofwel de overbrenging naar zijn eindbestemming met een andere vlucht (indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, de passagier een vlucht aanbiedt naar een andere luchthaven dan die waarvoor was geboekt, draagt de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, de kosten van de reis van die andere luchthaven naar de luchthaven waarvoor was geboekt of naar een andere met de passagier overeengekomen nabijgelegen bestemming);
  • ofwel de volledige terugbetaling van zijn ticket (indien hij afziet van zijn reis) en, in voorkomend geval, de tenlasteneming van de kosten voor een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt indien hij (bij een instapweigering op een overstapluchthaven) zijn reis niet meer wenst voort te zetten.

 

 1. De passagier wordt tegen zijn wil de toegang tot een vlucht geweigerd. Dit scenario lijkt er zich in Charleroi te hebben voorgedaan. In dat geval heeft de passagier recht op een forfaitaire vergoeding waarvan het bedrag afhangt van de vluchtafstand. Deze vergoeding bedraagt:
  • 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1500 kilometer;
  • 400 EUR voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 kilometer, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
  • 600 EUR voor alle overige vluchten.

 

Indien de luchtvaartmaatschappij de passagiers een andere vlucht naar hun eindbestemming kan aanbieden en de aankomsttijd niet meer dan hieronder vermeld afwijkt van de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht:

  • twee uur voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder;
  • drie uur voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer;
  • vier uur voor alle overige vluchten;

dan wordt het bedrag van de forfaitaire compensatie verlaagd met 50%.

 

Bovendien heeft de passagier die tegen zijn wil de toegang tot een vlucht geweigerd, de keuze tussen:

  • de overbrenging naar zijn eindbestemming met een alternatieve vlucht;
  • en de volledige terugbetaling van zijn ticket op voorwaarde dat hij afziet van zijn reis en, in voorkomend geval, de tenlasteneming van de kosten voor een retourvlucht naar zijn eerste vertrekpunt (bij een instapweigering op een overstapluchthaven).

 

Bijkomend heeft de passagier, wanneer de passagier beslist om naar zijn eindbestemming te worden gebracht, moet de luchtvaartmaatschappij hem tijdens het wachten op zijn nieuwe vlucht het volgende voorstellen:

  • maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;
  • twee gratis telefoongesprekken (of telex-, fax- of e-mailberichten);
  • en indien nodig, een hotelaccommodatie en de tenlasteneming van de kosten voor het vervoer tussen de luchthaven en de plaats van deze accommodatie.

 

U dient hiervoor in eerste instantie een klacht in te dienen bij uw luchtvaartmaatschappij. Op hun website zal u normaal wel een klachtenformulier vinden.

De klachten moeten verplicht vergezeld zijn van alle bewijsstukken waarbij u een omschrijving van de omstandigheden vermeld. Weet ook dat de behandeling van uw klacht enige tijd op zich kan laten wachten.

Indien u niet tevreden bent met het gevolg dat vóór of na onze tussenkomst aan uw klacht werd gegeven, dan behoudt u het recht om via gerechtelijke weg uw gelijk proberen te halen waarbij wij u ook steeds kunnen helpen.