Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Join our team

Hier vindt u onze huidige vacatures én enkele getuigenissen van onze straffe teamleden.

Onze vacatures

Onze vacatures

Bieden we momenteel geen vacature in uw rechtsdomein aan? Neem het recht in eigen handen en verras ons met een spontane sollicitatie.

Stage lopen bij GEVACO Advocaten

GEVACO Advocaten is straf in elk recht, maar ook straf in het begeleiden van stagiairs. Van bij de start wordt u op sleeptouw genomen door een enthousiast team dat u het GEVACO-DNA eigen maakt.

Doelstelling is een zelfstandige behandeling van een dossier in al zijn facetten. Onze betrachting is om stagiairs te vormen tot breed opgeleide en zelfstandig opererende advocaten.

onze straffe stagiaires

Lees hier over de ervaring van enkele van onze straffe teamleden.

Testimonial

Kim Robijns

gevaco-louisa-van-looy2

Testimonial

Louisa Van Looy

Testimonial

Alexander Geuens

Onze straffe stagiaires

Testimonial

Anne-Sophie Colson

Testimonial

Michiel Beutels

Testimonial

Lieze Mondelaers, Lia Vandeweyer, Anne Loenders

Testimonial

Evelien Vanmeldert

Solliciteer spontaan

Stageaanvraag

“In het begin van mijn tweede stagejaar als advocaat-stagiair is mijn stage bij Gevaco Advocaten van start gegaan.
 
Vanaf dag één werd ik met open armen door iedereen ontvangen. Het was onmiddellijk duidelijk dat ik terecht was gekomen in een zeer warme, sociale en enthousiaste groep.
 
Bij de aanvang van mijn stage was ik er nog niet volledig uit welke rechtstak mijn voorkeur genoot. Bij Gevaco Advocaten was dit geen enkel probleem, vermits  ze gespecialiseerd zijn in verschillende rechtstakken. Gaandeweg heb ik mijn voorkeurstakken gevonden en kreeg ik de kans om mij hier verder in te specialiseren. 
 
Gedurende mijn stage is er bijgevolg geen enkele dag gepasseerd waarop ik niets heb bijgeleerd.  Zowel op professioneel, als op persoonlijk vlak, heb ik tijdens mijn stage bij Gevaco Advocaten een enorme evolutie doorgemaakt. Ik kijk alvast uit naar de volgende jaren als advocaat bij Gevaco!”
 

” Op 1 september 2020 vatte ik enthousiast mijn driejarige advocatenstage aan bij GEVACO Advocaten. Nieuwsgierig en gemotiveerd begon ik aan deze nieuwe uitdaging, klaar om praktijkervaring op te doen en erg veel bij te leren. 

De stage bij Gevaco Advocaten – en voor mij persoonlijk binnen de afdeling strafrecht – is breed, maar tegelijk gespecialiseerd. Ik werd van in het begin volledig ondergedompeld, zo verleende ik tijdens mijn eerste weken stage meteen bijstand bij verhoren en ging ik naar de rechtbank. Hoewel je in principe werkt binnen een bepaald rechtsdomein, word je evenzeer ingeschakeld door andere afdelingen om opzoekingswerk te doen, deel te nemen aan inhoudelijke vergaderingen en naar de rechtbank te gaan. Stage lopen in een groot en  multidisciplinair kantoor geeft je de kans je horizon te verruimen en open blik te behouden.

De aanpak tijdens de stage is daadkrachtig en persoonlijk. Zo word ik van dichtbij begeleid en krijg ik concrete tips en gedetailleerde feedback. Deze begeleiding op maat gaat hand in hand met zelfstandigheid. Ik krijg de vrijheid en het vertrouwen om dossiers alleen uit te pluizen en zelfstandig argumentatie te ontwikkelen, waarna uitgebreid overleg plaatsvindt met mijn meest naaste collega of stagemeester. 

In mijn eerste stagejaar heb ik ontzettend veel geleerd en veel ervaring opgedaan, niet alleen op juridisch, maar zeker ook op menselijk vlak. 

Op 1 september 2021 startte ik vol enthousiasme mijn tweede stagejaar…  “

“Als derdejaarsstudent rechtspraktijk kreeg ik de kans om 6 maanden stage te lopen bij GEVACO Advocaten. Zo begon ik in oktober 2018 aan mijn samenwerking met advocaten die binnen hun vakgebied al de nodige expertise hadden opgebouwd. Die nodige ervaring, de steeds aanwezige leergierigheid en toewijding zorgden ervoor dat mijn interesse in het juridische werd omgezet naar een passie.

Eén van de eerste dingen die mij binnen dit kantoor opviel, was het aspect van kennis delen. Binnen de verschillende vakgroepen werden er op regelmatige basis vergaderingen gehouden waarin moeilijke casussen en de nieuwe wetgeving werd besproken. Het feit dat ik die al vanaf dag één mocht bijwonen, zorgde ervoor dat ik mijn juridische kennis enorm kon uitdiepen.

Dat er binnen dit kantoor de nodige expertise aanwezig is, blijkt ook uit de benoeming van plaatsvervangend rechter voor een aantal van hun medewerkers. Daardoor kreeg ik ook de kans om een zittingsdag vanop de eerste rij bij te wonen. Daarnaast mocht ik verscheidene keren het pleidooi van een aantal medewerkers bijwonen.

De veelzijdigheid van dit kantoor trok zich ook door in mijn takenpakket als stagiair. Zo heb ik een tijdlang de briefwisseling van de advocaten mogen beheren. Via die weg kwam in contact met allerlei soorten juridische documentatie. Verder heb ik zelf ook een aantal juridische documenten mogen opstellen zoals bijvoorbeeld een dagvaarding en een ingebrekestelling.

Bovendien kreeg ik binnen bepaalde dossiers de opdracht om de nodige rechtsleer en rechtspraak op te zoeken om op die manier een antwoord te bieden op verschillende juridische vraagstukken. Zo leerde ik de theorie zelfstandig om te zetten in de praktijk. Doch stond ieders deur steeds open indien ik een aantal vragen had. Tot slot heb ik verschillende bestekken mogen opmaken om het kantoor in te schrijven als kandidaat voor een aantal aanbestedingen.

De combinatie van enerzijds de vereiste zelfstandigheid en anderzijds de overvloed aan expertise zorgde ervoor dat ik die 6 maanden heb ervaren als een continu leerproces.”

“In het kader van mijn masteropleiding rechten aan UHasselt heb ik gedurende 10 dagen stage gelopen bij GEVACO ADVOCATEN.

GEVACO sprak mij aan omdat het in de eerste plaats, met zijn meer dan zestig jaar ervaring, een gevestigde waarde is in Limburg. Bijzonder aan deze stageplaats is dat men hier binnen één kantoor werkt met meerdere gespecialiseerde advocaten binnen de verschillende rechtsdomeinen. Zowel particulieren als commerciële rechtszoekenden kunnen er terecht voor juridische bijstand.

De contacten met het kantoor verliepen erg positief. Ik kreeg de kans om aan te geven waar mijn interesses lagen en op basis daarvan werd mijn stage ingepland.

De eerste dag werd ik meteen zeer goed onthaald. Na een uitgebreide kennismaking met het kantoor kreeg ik een werkplek toegewezen in de bibliotheek. Hier had ik toegang tot de uitgebreide collectie rechtspraak en rechtsleer. Dit was erg handig om opzoekwerk te verrichten.

De eerste dagen kreeg ik de kans om verschillende zittingen bij te wonen binnen diverse rechtsdomeinen. Dit was erg boeiend en afwisselend. Ook kreeg ik inzage in dossiers en mocht ik gesprekken met cliënten bijwonen. Het kantoor organiseert regelmatig overlegmomenten waarbij er een kennisoverdracht gebeurt tussen de advocaten van de verschillende rechtsdomeinen. Dit was voor mij als student ook zeer interessant om bij te wonen.

Verder in de stageperiode maakte ik kennis met de toepassing van enkele rechtstakken op concrete casussen. Hierbij kreeg ik zelf ook de kans om te reflecteren over de wijze waarop concrete casussen benaderd worden in de praktijk.

Mijn stage bij GEVACO ADVOCATEN was een positieve ervaring. De kans krijgen om de theorie te mogen omzetten in de praktijk is een grote meerwaarde. Bij GEVACO werd ik hierin zeer goed begeleid en kon ik bij iedereen terecht met mijn vragen. Door met de gespecialiseerde advocaten te kunnen overleggen over specifieke dossiers heb ik er enorm veel bijgeleerd. De verscheidenheid aan rechtsdomeinen bij GEVACO is ook zeker een pluspunt.

Kortom, ik kan GEVACO ADVOCATEN warm aanbevelen als stageplaats!”

“Na mijn studies aan de KU Leuven en de Université de Liège kwam ik via de campusinterviews die in Leuven werden georganiseerd in contact met GEVACO ADVOCATEN.

Het kantoor sprong eruit door het imago van vaste waarde in de regio, positieve feedback van collega-studenten die er een zomerstage hadden gelopen, de rijke geschiedenis van het kantoor en de goede ligging ervan.

Sinds september 2016 ben ik lid van de balie van Limburg en ook verbonden aan het kantoor. De stage aan onze balie heb ik enkele maanden geleden afgerond.

Vanaf de eerste dag bij GEVACO kreeg ik het gevoel volwaardig lid te zijn van het team. Ik werd onmiddellijk ingezet in complexe dossiers en werd betrokken bij de besprekingen met het cliënteel.

Een van de voordelen van de stage bij GEVACO is de mogelijkheid om te werken in dossiers van quasi alle rechtsdomeinen, maar tegelijk te verdiepen en specialiseren in de voorkeursmaterie(s).

Daarnaast is ook de kwalitatieve begeleiding van stagiairs een belangrijke troef van het kantoor. Tijdens mijn stage kon ik bij iedereen terecht met mijn vragen.

Er is een zeer aangename werksfeer en er worden voldoende overlegmomenten ingepland, waarbij er rekening wordt gehouden met elke mening. Op jaarlijkse basis kreeg ik als stagiair gedetailleerde en constructieve feedback.”

“Wij, drie afgestudeerden als Master in de Rechten sedert juni 2018, stapten vol ambitie als stagiair in het team GEVACO ADVOCATENKANTOOR.

Als eerstejaarsstagiair word je ondergedompeld in een bad vol nieuwe ervaringen en indrukken, vanzelfsprekend gepaard gaande met de nodige spanning en onzekerheid. Bij GEVACO werk je in een omgeving waarin je gestimuleerd wordt om zelfstandig te werken, zonder dat je patron je uit het oog verliest. Er is ruimte om te overleggen, te discussiëren en om juridische vraagstukken samen – met die ene collega met de meeste expertise in dat specifieke rechtsdomein – op te lossen. Bij GEVACO kom je in aanraking met de verschillende facetten van het recht, hetgeen je de kans geeft om te groeien als advocaat.

Wij kijken alvast vol enthousiasme uit naar onze toekomst als advocaat bij GEVACO!”

Voorafgaand aan de keuze om een baliestage aan te vatten aan het einde van mijn opleiding, wou ik graag kennis maken met de advocatuur in de praktijk. Met het oog hierop volgde ik gedurende mijn masteropleiding Rechten aan de KU Leuven in augustus 2022 een aantal weken stage bij GEVACO ADVOCATEN. Ik koos voor GEVACO ADVOCATEN, omdat zij door haar all round stage en jarenlange ervaring een ideale plaats is om te proeven van de advocatuur in al haar facetten.

*De eerste dag startte met een rondleiding en een fijne kennismaking met alle aanwezige advocaten. Al snel was duidelijk dat iedereen zeer toegankelijk was en bereid was om hulp te bieden tijdens mijn stage.

De inhoudelijke invulling van mijn stage gebeurde aan de hand van de rechtsdomeinen die mijn voorkeur hebben. Gedurende mijn hele stage werd ik in deze rechtsdomeinen betrokken in vele en interessante dossiers. Bovendien mocht ik in andere rechtsdomeinen steeds een handje helpen, waardoor ik zelf kon ontdekken of ook die mijn interesse wekten.

Iedere stagedag bij GEVACO ADVOCATEN zag er anders uit. Zo woonde ik enkele zittingen bij waarop zaken werden behandeld waarvan ik op voorhand het dossier mocht doornemen. Op die manier leerde ik meer over de werking van de verschillende rechtbanken en het pleiten als advocaat. Een groot deel van mijn stage bestond verder uit het uitvoeren van divers opzoekingswerk. Hierbij ging het vaak over een concreet juridisch probleem waarover ik een nota opstelde met hierin de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer. Daarnaast mocht ik verschillende besprekingen met cliënten bijwonen.

De grote variatie en de fijne sfeer in het kantoor zorgde ervoor dat ik elke dag met plezier terugkeerde. Ik kan een stage bij GEVACO ADVOCATEN alleen maar aanraden!”

Nog eens heel hard bedankt voor de fijne en leerrijke stage bij jullie!