Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wettelijke analyse van maatregelen coronavirus voor advocatuur

  • Algemeen

Vandaag is het MB van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 2 stelt:

Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Artikel 3 daarentegen maakt direct een uitzondering:

De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij huidig besluit.

Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

In de bijlage bij het besluit staat:

De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende:

  • – ….
  • – De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten.
  • ….

De paritaire comités nr. 200 “Aanvullend Paritair comité voor de bedienden” en nr. 336 “Paritair comité voor de vrije beroepen” vallen ook onder de uitzonderingsbepaling van artikel 3.

Conclusie

“Telethuiswerken” voor advocaten en hun personeel is wettelijk niet verplicht, maar om gezondheidsredenen wel ten zeerste aan te raden.

Mr. Wim MERTENS

GEVACO ADVOCATEN