Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wijziging erfbelasting

 • Erfenisrecht

Vanaf 1 september 2018 zullen de wijzigingen in voege treden aan de erfbelasting.

Op die datum treedt ook het nieuwe federale erfrecht in werking. Hiervoor verwijzen we naar een andere publicatie op deze website.

De wijzigingen zijn opgebouwd rond 2 krachtlijnen :

 • Een meer gematigde erfbelasting door lagere tarieven voor verkrijgingen buiten de rechte lijn en door de invoering van nieuwe vrijstellingen
 • Ondersteuning bij het nieuwe federale erfrecht

In de eerste plaats komt er dus een verlaging van de tarieven en een herziening van de hoogste en laagste tariefschijven voor verkrijgingen buiten de rechte lijn. Dat betekent een lagere erfbelasting tussen broers en zussen onderling en tussen personen belast aan het tarief ‘anderen’.

De huidige hoogste schijf van 65 % voor erfenissen in zijlijn (broers en zussen) of tussen niet-verwanten (anderen) voor het deel dat boven 125.000 EUR viel, valt volledig weg. Vanaf 1 september 2018 zal het tarief van 55 % van toepassing zijn op het volledige resterende bedrag boven de 75.000 EUR.

De huidige laagste schijf wordt gesplitst in twee kleinere schijven waarbij voor een eerst verkregen bedrag van 35.000 EUR de erfbelasting verlaagd wordt naar 25 % (terwijl die tarieven nu 30 % bedragen tussen broers en zussen en 45 % tussen personen belast aan het tarief ‘anderen’).

De tweede schijf tussen 35.000 EUR en 75.000 EUR wordt wel nog volgens de huidige tarieven belast.

De tariefhervorming ziet eruit als volgt :

1. partners/(klein)kinderen/(groot)ouders : oude regeling blijft behouden:

 • 0 – 50.000 Euro: 3%                        Nieuwe regeling (01.09.2018): Idem
 • 50.000 – 250.000 Euro: 9%             Nieuwe regeling (01.09.2018): Idem
 • meer dan 250.000 Euro                  Nieuwe regeleing (01.09.2018): Idem

2. broers en zussen

 • 0-75.000 Euro: 30%                        Nieuwe regeling: 0- 35.000 Euro:  25%
 • 75.000- 125.000 Euro: 55%            Nieuwe regeling: 35.000- 75.000 Euro: 30%
 • meer dan 125.000 Euro: 65%         Nieuwe regeling: meer dan 75.000 Euro: 55%

3. Anderen

 • 0-75.000 Euro: 45%                               Nieuwe regeling: 0 – 35.000 Euro: 25%
 • 75.000 – 125.000 Euro: 55%                  Nieuwe regeling: 35.000 Euro – 75.000: 45%
 • meer dan 125.000 Euro: 65%                Nieuwe regeling: meer dan 75.000 Euro: 55%

Er komen nieuwe vrijstellingen voor kinderen jonger dan 21 jaar die beide ouders verloren hebben.

Zo komt er een volledige vrijstelling voor de verkrijging van de gezinswoning en een vrijstelling op de eerste 75.000 EUR van de netto-verkrijging van roerende goederen (zoals banktegoeden).

Voor de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner komt er een nieuwe vrijstelling op de eerste 50.000 EUR van de netto-verkrijging van roerende goederen (zoals banktegoeden), bovenop de reeds bestaande vrijstelling van de gezinswoning.

Tenslotte wordt een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk gemaakt, waardoor men een deel van de erfenis binnen het jaar belastingvrij kan doorgeven (schenken) aan zijn kinderen.

Veerle Janssen