Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Wijzigingen Wegcode

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 zijn een aantal wijzigingen op de Wegcode gepubliceerd.

Concreet betreft dit de Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling “alle fietsers tegelijk groen” in te voeren,

De volgende wijzigingen staan hier in vermeld:

Tot 10 jaar fietsen op trottoir

Kinderen tot 10 jaar mogen fietsen op trottoirs en verhoogde bermen. Tot nog toe was dat alleen toegelaten voor kinderen tot 9 jaar oud. Door de gevaarlijke verkeersomstandigheden heeft de wetgever beslist die leeftijd op te trekken.

De huidige beperking met betrekking tot de grootte van de wielen is geschrapt.

Speed pedelec naast fietser in bebouwde kom

Voortaan mag je met een gewone fiets naast iemand op een speed pedelec rijden in de bebouwde kom als er nog voldoende plaats is om te kruisen.

Bakfiets tot 1 meter is fiets

Drie- en vierwielers met een breedte van maximum 1 meter, zoals bakfietsen en fietsen voor personen met een beperkte mobiliteit, worden in de Wegcode gelijkgesteld met fietsen. Door die kwalificatie

  • Mogen ze tegen de richting rijden in een éénrichtingsstraat (onderbord M2)
  • Zijn ze toegelaten bij ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ (art. 2.47 van de Wegcode)
  • Zijn ze toegelaten in voetgangerszones aangeduid met een verkeersbord F103
  • Mogen ze op voorbehouden wegen aangeduid met verkeersborden F99a en F99b.

Fietsers en speed pedelecs mogen doorrijden bij oranjegeel knipperlicht met pijl

Wanneer een bijkomend oranjegeel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranje-gele knipperend pijl tegelijk met een rood licht of een oranje-geel licht brandt, betekent dit dat fietsers en mensen op een speed pedelec toch in de richting van de pijl mogen verder rijden. Voorwaarde is wel dat ze voorrang verlenen aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan voetgangers. De wetgever zorgt voor een duidelijke wettelijke basis in de Wegcode.

Oversteken op 20 meter van een zebrapad

Voortaan mogen voetgangers oversteken als er op minder dan 20 meter geen oversteekplaats voor voetgangers is. In het verleden lag die afstand op 30 meter.

Meer ruimte tussen voertuig en zwakke weggebruiker

Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te garanderen moeten bestuurders buiten de bebouwde kom voortaan een zijdelingse afstand van 1,5 in plaats van 1 meter respecteren tussen het voertuig en de zwakke weggebruiker (voetganger, fietsers en gebruikers van tweewielige bromfietsen).

Maximumsnelheid elektrische steps, rolstoelen en hoverboards

De maximumsnelheid van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen wordt opgetrokken van 18 tot 25km per uur.

Concreet gaat het om ‘ieder motorvoertuig met één of meer wielen dat door bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25km per uur zoals elektrische rolstoelen, elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit, gemotoriseerde autopeds en zelf balancerende een-of tweewielige elektrische toestellen’.

Deze wijzigingen treden in werking vanaf 31 mei 2019

Kurt Smets