Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Zorgeloos oud worden: anticiperen op de stijgende dementiegraad met een zorgvolmacht.

  • Familierecht

Het aantal mensen met dementie in ons land zou tegen 2050 met 73 procent stijgen, zo werd gesteld in een recent artikel van VRT NWS. Deze cijfers benadrukken nogmaals het belang van vooruitdenken en voorzorgen nemen.

Studie The Lancet

Op dit moment zouden er zo’n 190.000 Belgen met dementie zijn. Dit cijfer zou over 28 jaar stijgen tot wel 330.000 Belgen. Dat is vastgesteld in een grondige studie van het Britse medisch tijdschrift The Lancet over het voorkomen van dementie.

Zorgvolmacht

Dé manier bij uitstek om te anticiperen op zo’n situatie van dementie is door een zorgvolmacht op te stellen. Dit is een middel waarbij een persoon naar keuze als lasthebber wordt aangeduid om de belangen van de opsteller van de zorgvolmacht te behartigen wat betreft zijn persoon en/of zijn vermogen, van zodra deze hier zelf niet meer toe in staat is, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie. Deze zorgvolmacht moet dan wel worden opgesteld op het moment dat er van dementie nog geen sprake is en men bijgevolg nog voldoende wilsbekwaam is

Een belangrijk voordeel van de zorgvolmacht is de voorrang die zij, als een vorm van buitengerechtelijke bescherming, geniet op een gerechtelijke beschermingsmaatregel onder toezicht van de vrederechter. Indien er een zorgvolmacht opgesteld is, kan de rechter niet zomaar beslissen om op vraag van een derde toch alsnog een professionele bewindvoerder aan te stellen over een persoon die lijdt aan dementie.

Hoe?

Een zorgvolmacht moet opgesteld worden in een akte (onderhands of notarieel) en dient vervolgens geregistreerd te worden. De zorgvolmacht kan worden afgegeven op de griffie van het vredegerecht van de verblijfplaats van de lastgever. Ook een notaris kan zulke zorgvolmacht opstellen en zorgen voor de registratie.

Wenst u hulp en/of advies bij het opstellen van uw zorgvolmacht? Wilt u gerechtelijke bescherming voorkomen of wenst u net wél gerechtelijke bescherming te organiseren? Bij GEVACO Advocaten staat het team familierecht steeds klaar om al uw vragen hieromtrent te beantwoorden!