Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Aanvraag compensaties fipronilcrisis in te dienen ten laatste op 16.12.2019

  • Straf- en Strafprocesrecht

De landbouwsector m.i.h.b de kippenteelt werd ons land in de zomer van 2017 zwaar getroffen door de Fipronilcrisis. Ingevolge de desinfectie van de kippenstallen tegen de bloedluis met een verkeerd product werden de stallingen en producten gecontamineerd en niet langer geschikt voor consumptie. Bepaalde stallingen werd verzegeld en dieren/productie werden vernietigd met zware financiële verliezen tot gevolg.

In België werd, in tegenstelling tot andere landen, een vergoedingsregeling voor de getroffen sector uitgewerkt. Bepaalde voorlopige vergoedingen zijn reeds uitbetaald.

In het Staatsblad van 8.9.2019 verscheen het Koninklijk Besluit dat de compensatieregeling verder uitwerkt ( infra bijlage 2 ). Er is een standaardformulier voorzien om de aanvraag in te dienen ( infra bijlage 1).

Van groot belang is dat de aanvraag tijdig gebeurt. Dat kan tot ten laatste 16.12.2019. De aanvraag dient vergezeld te zijn van de facturen en/of documenten die de aanvraag ondersteunen.

Er loopt tevens strafrechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter te Antwerpen. Dit onderzoek bevindt zich in een eindfase. Door bepaalde partijen is er bijkomend onderzoek aangevraagd. Later beslist de Raadkamer bij de rechtbank wie zich dient te verantwoorden voor de Correctionele rechtbank.

Jan Swennen