Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

BIJKOMENDE VERPLICHTING IN KADER VAN UBO-REGISTRATIE

  • Algemeen

Naast het meedelen van hun uiteindelijk begunstigden, zijn vennootschappen, vzw’s, internationale verenigingen, stichtingen, trustees, fiduciebeheerders en andere informatieplichtingen vanaf 11.10.2020 ook verplicht om een document te bezorgen waaruit blijkt dat de informatie over hun uiteindelijke begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Deze bijkomende verplichting blijkt uit het Koninklijk Besluit van 23.09.2020 dat tot doel heeft de UBO-regels beter af te stemmen op de 4e en 5e antiwitwasrichtlijnen, op de GDPR-wetgeving ter bescherming van de privacy en op het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Daarnaast wordt een elektronische procedure in het leven geroepen voor informatieplichtigen die gehoord willen worden nadat zij een administratieve boete opgelegd kregen wegens schending van de informatieplicht. Op verzoek is het nog steeds mogelijk om mondeling gehoord te worden.

De informatiegerechtigden van hun kant, waaronder de fiscus, krijgen niet enkel toegang tot de actuele gegevens in het UBO-register, maar ook tot de historiek van de wijzigingen.

Wat advocaten betreft, zal de nieuwe informatieplicht – na vernietiging door de Raad van State van artikel 19 van het KB van 30.07.2018 op het UBO-register -, in de wet zelf ingeschreven worden.

Mr. Lore Gyselaers