Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

CORONA EN STRAFPROCESRECHT

  • Straf- en Strafprocesrecht

De coronaepidemie blijft niet zonder invloed op de strafprocedure.

Op 09.04.2020 is in het Staatsblad het Koninklijk Besluit verschenen dat meerdere aspecten betreffende de strafrechtspleging regelt.

Hieronder geven wij op beknopte wijze aan waaruit deze wijzigingen bestaan :

* De conclusietermijnen in strafzaken worden niet verlengd, tenzij het enkel de burgerlijke belangen in strafzaken betreft. In burgerlijke zaken is dat anders.

* De behandeling van strafzaken vindt in principe ook in Coronatijd doorgang andermaal behalve wanneer het enkel om de burgerlijke belangen handelt.

In Limburg worden evenwel de strafrechtelijke politiezaken uitgesteld tot begin van de grote vakantie. De voor de correctionele rechtbank vastgestelde strafzaken vinden evenwel veelal  geen doorgang. Die zaken worden ambtshalve voorafgaand de zitting uitgesteld.

De vastgestelde zaken voor het Hof van Assisen zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Kortom, de Coronawet voorziet voor strafzaken geen uitstel maar in de praktijk gaan quasi geen zittingen door.

De wetgever voorzag geen afwijkende regeling voor de zaken voorlopige hechtenis. Die worden zoals vanouds om de 1 à 2 maanden voorgebracht voor de Raadkamer ter beoordeling van de verlening van de voorlopige hechtenis. De voorlopig gehechte verdachten worden niet naar de zittingszaal overgebracht. De advocaat vertegenwoordigt zijn cliënt. Problemen kunnen ontstaan als de advocaat geen mandaat krijgt om zijn cliënt te vertegenwoordigen.

De zaken voor de strafuitvoeringsrechtbank en interneringsmaatregelen gaan gewoon door waarbij voorzien is dat de betrokkene wordt vertegenwoordigd door zijn raadsman. De adviezen kunnen ter zitting via videoconferentie worden gegeven.

* De zogenaamde Franchimont-procedure in graad van beroep t.w. hoger beroep inzage, hoger beroep bijkomend onderzoek, hoger beroep opheffing beslag, etc. worden door het Hof van Beroep op grond van stukken behandeld. Partijen worden in deze periode niet langer gehoord door het Hof van Beroep, Kamer van Inbeschuldigingstelling.

* Vervroegde invrijheidsstelling van veroordeelden die op minder dan 6 maanden van strafeinde zijn. Recent zijn in het kader hiervan een twintigtal gevangenen ontslagen uit de gevangenis te Hasselt.

* Opschorting van uitvoering van aan gevangenen toegekende modaliteiten zoals uitgangsvergunning, penitentiair verlof in beperkte intentie.

* De verjaringstermijnen van strafvordering en uitvoering van straffen zijn opgeschort voor de duur van de coronacrisis aangevuld met één maand. Hoelang die periode van verlening zal zijn is thans nog niet gekend.

Tor zover enkele relevante wijziging inzake strafprocesrecht in Coronatijd. Wij stellen sterke regionale verschillen vast is de wijze waarop men toepassing maakt van de wet.

Mr. Jan Swennen