Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

DE REGISTRATIE VAN HUUROVEREENKOMSTEN

  • Huur en onroerend goed

De registratie van een huurcontract op het bevoegde registratiekantoor verleent de huurovereenkomst “vaste datum”, hetgeen impliceert dat het contract tegenstelbaar is aan derden, dewelke geen partij zijn bij de overeenkomst.

Concreet zal de huurder in geval van woninghuur bij de verkoop van het onroerend goed vanaf de “vaste datum” wettelijk beschermd zijn tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar-verhuurder daar deze laatste verplicht is het eerder gesloten huurcontract te respecteren.

Anderzijds kan de huurder, dewelke beschikt over een huurcontract voor een periode van langer dan drie jaar dat niet geregistreerd is, het contract beëindigen zonder opzegtermijn, hetgeen uiteraard in het nadeel van de verhuurder is.

Zowel huurder, als verhuurder hebben er aldus belang bij hun huurovereenkomst te laten registreren.

Indien het onroerend goed louter bestemd is voor bewoning, rust de registratieplicht op de verhuurder, maar kan ook de huurder hier het nodige toe doen.  De registratie is kosteloos en dient te gebeuren binnen de twee maanden vanaf de ondertekening van de overeenkomst.

Indien het onroerend goed niet uitsluitend bestemd is voor huisvesting, maar indien u bijvoorbeeld een huis met winkel of kantoor, een handelszaak, een bedrijfsgebouw, een terrein, … verhuurt, rust er op de verhuurder eveneens een registratieplicht.  Een dergelijke registratie is niet kosteloos en dient te gebeuren binnen de vier maanden van de ondertekening van de overeenkomst.