Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

DE VLAAMSE WOONCODE WORDT OMGEDOOPT TOT DE VLAAMSE CODEX WONEN

 • Huur en onroerend goed

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Vlaamse Wooncode omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen.

De huidige Vlaamse Wooncode dateert van 1997 en is in de loop der jaren meermaals gewijzigd. Bovendien zijn er ook andere aspecten van het woonbeleid buiten de Wooncode te vinden.

Het werd dringend tijd om al deze regelingen te bundelen én om de samenhang en de leesbaarheid van de diverse bepalingen te verbeteren.

Inhoudelijk werd er niets gewijzigd, maar er is wel een nieuwe structuur met een nieuwe nummering van de bestaande artikels.

De Vlaamse Codex Wonen bevat de volgende regelingen:

 • de Vlaamse Wooncode
 • het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
 • het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
 • het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen
 • de subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners
 • de volgende aspecten uit het decreet grond- en pandenbeleid:
  • Het leegstandsregister
  • de activeringsprojecten en het activeringstoezicht
  • de regeling rond de verwezenlijking van een sociaal en een bescheiden woonaanbod

De codex is opgebouwd uit zeven boeken:

 • Boek 1. Inleidende bepalingen
 • Boek 2. Organisatie van het woonbeleid
 • Boek 3. Woningkwaliteit
 • Boek 4. Woonactoren
 • Boek 5. Instrumenten van het woonbeleid
 • Boek 6. Sociale huur
 • Boek 7. Slotbepalingen

Op 08 december 2020 heeft de Vlaamse regering haar besluit tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Indien u nog verdere vragen hebt omtrent de Vlaamse Codex Wonen kan u zich steeds wenden tot ons kantoor.

Mr. Charlotte Van Thienen