Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

“Family Justice Center” in Hasselt en Genk

  • Straf- en Strafprocesrecht

In 2017 zullen zowel in Genk als in Hasselt een “Family Justice Center” (FJW) worden geopend. Een primeur voor ons land.

Op 10 mei 2016 ondertekenden de betrokken partners, in aanwezigheid van de ministers Vandeurzen en Geens, het charter van het Limburgse “Family Justice Center” als teken van hun engagement.

Het FJW wil hét expertisecentrum zijn op het vlak van intrafamiliaal geweld waar slachtoffers terecht kunnen bij een multidisciplinair team van professionals: politie, justitie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, jongerenhulpverlening, advocatuur en artsen.

Vanuit een overkoepelende locatie en met een geïntegreerde aanpak wordt met het slachtoffer een gezamenlijk dossier opgebouwd en een traject uitgezet. Alle hulp gebeurt ter plaatse waardoor het mogelijk is om korter op de bal te spelen. Op die manier worden doorverwijzingen van de ene naar de andere dienst vermeden en beoogt men maximaal in te spelen op de noden van alle gezinsleden die met het geweld te maken krijgen. Een snelle en effectieve reactie op intrafamiliaal geweld staat voorop, waarbij de nadruk ligt op de samenwerking met hulpverlening en alternatieve afhandeling.