Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Geen bezwaar, geen bouwberoep

  • Bouwrecht

In een verdichtend Vlaanderen wordt de burger in zijn onmiddellijke leefomgeving wel eens geconfronteerd met een grootschalig bouwproject of een hinderlijk bedrijf. Wel heeft hij steeds meer inspraak in de voorafgaande vergunningsprocedures. Zo is de gemeente vaak verplicht om een openbaar onderzoek te organiseren. De omwonenden kunnen dan met een bezwaarschrift met hun opmerkingen indienen.

Deze mogelijkheid wordt nu een verplichting. Onder de oude regelgeving was het mogelijk om een beroep in te dienen tegen een vergunningsbeslissing, ook al had je tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaar ingediend. Dit verandert nu. Wil je nog optreden tegen een bepaalde vergunningsaanvraag, moet dit voortaan gebeuren bij de eerst geboden mogelijkheid. Indien een openbaar onderzoek georganiseerd wordt, moet je dus bezwaar indienen om niet uitgesloten te worden van de latere beroepsmogelijkheid.

Hierop zijn er een aantal uitzonderingen voor het geval je beroep wenst aan te tekenen voor elementen die niet gekend waren tijdens het openbaar onderzoek of indien je door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een bezwaar in te dienen.

Maakt u zich zorgen over een bepaalde vergunningsaanvraag, dan is het dus raadzaam bezwaar in te dienen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

 

Philippe Dreesen

Advocaat