Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Geen online verkoop van e-sigaret

  • Handels- en Economisch recht

Eind 2016 vaardigde de federale regering een Koninklijk Besluit uit om het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten te regelen. Opvallend was het verbod om aan consumenten elektronische sigaretten en navulverpakkingen op afstand te verkopen. Een aantal dampwinkels gingen hier niet mee akkoord en vochten het besluit aan bij de Raad van State. Zij meenden dat het verbod strijdig is met de vrijheid van handel.

De Raad heeft het beroep tegen dit verbod uiteindelijk verworpen, omdat hiermee het bemoeilijken van het verkrijgen door minderjarigen van de e-sigaret werd beoogd. Zij zouden anders maar relatief gemakkelijk rookwaren kunnen aanschaffen via het internet. Zolang onzekerheid bestaat over de omvang van de risico’s ervan op de menselijke gezondheid, rechtvaardigt het voorzorgsbeginsel zulk verbod. Zo zien vaporshops dan ook de online verkoop van de elektronische sigaret in rook opgaan.

Philippe Dreesen

Advocaat