Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GEEN TELEWERK MOGELIJK? DAN ATTEST VERPLICHT!

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering het telewerk verplicht gemaakt vanaf 2 november 2020.

Principe

Vanaf 2 november is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen voor alle personeelsleden.

Uitzondering

Telethuiswerk is niet verplicht wanneer dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Deze uitzondering is zodanig vaag geformuleerd dat dit enkel tot vele discussies kan leiden. Het is daarom als werkgever aanbevolen om reeds neer te schrijven waarom u van oordeel bent dat telethuiswerk voor (sommige van) uw werknemers onmogelijk is.

Telethuiswerk is evenmin verplicht voor deze ondernemingen, handelszaken en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking. Wie dat allemaal zijn, wordt opgelijst in een aparte bijlage aan het ministerieel besluit van 1 november 2020.

Wat te doen als werkgever?

Kunnen uw werknemers niet telethuiswerken, dan moet u er als werkgever voor zorgen dat uw werknemers maximaal beschermd worden op de werkplek. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is de maximale naleving van de regels van de social distancing te waarborgen.

Daarnaast, en dit is nieuw ten opzichte van de maatregelen in maart en april van dit jaar, dient u als werkgever ook een attest of enig ander bewijsstuk te bezorgen aan uw werknemers die niet kunnen thuiswerken, dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Wat te doen als werknemer?

Indien u niet kan telethuiswerken omwille van de hierboven geformuleerde redenen, dan dient u de veiligheidsmaatregelen die door uw werkgever worden voorzien, strikt na te leven om uw veiligheid en die van de andere werknemers zoveel als mogelijk te garanderen.

Verder dient u in het bezit te zijn van een attest dat door uw werkgever wordt afgeleverd dat bewijst dat uw aanwezigheid op de werkplek noodzakelijk is.

U kan dat attest bij elke controle, op de baan, maar ook op de werkplaats zelf, laten zien aan de bevoegde inspecteur of politiedienst.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact te nemen met Mr. Geert Joosten.

U vindt hier tevens een uitgebreid artikel over telewerk.