Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Gescheiden riolering in de straat: ben ik verplicht aan te sluiten?

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Voor nieuwbouwwoningen en grote verbouwingen geldt al een tijdje de verplichting om het afvalwater apart te lozen in het rioleringssysteem. Enkel wanneer het niet mogelijk is om regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren of tijdelijk op te slaan, mag u dit afvoeren in de hemelwaterafvoer van de riolering.

Voor bestaande woningen moet dit pas gebeuren van zodra in uw straat een gescheiden rioleringssysteem wordt aangelegd. Het gemeentebestuur kan u aanmanen om de nodige aanpassingen door te voeren, omdat dit een overtreding op de milieureglementering inhoudt. Wie in gebreke blijft, riskeert dan ook een geldboete.

In de regelgeving is enkel een uitzondering voorzien, indien hierbij opbraakwerken binnen het gebouw moeten gebeuren. Bijvoorbeeld bij een rijwoning waarbij de afvoerbuizen onder het gebouw doorlopen. De eigenaar in kwestie moet in principe wel de voorste dakhelft afkoppelen. Afhankelijk van de dakvorm en oriëntatie van de woning kan het mogelijk zijn dat die geen (volledige) afkoppeling kan realiseren. Voor verhardingen, zoals terrassen, opritten e.d. wordt geen uitzondering gemaakt.

Bij de renovatie of heraanleg van de riolering kan u zich dus opeens geconfronteerd weten met kosten om de hemelwater van daken of verhardingen af te koppelen. Indien u kleinere verbouwingswerken of de heraanleg van de tuin overweegt, kan u maar beter anticiperen op eventuele toekomstige rioleringswerken, zodat u hiervoor geen bijkomende kosten meer moet maken.