Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GEVACO ADVOCATEN overwint de 12km van de fantastische obstakelrun “Battle of Thor”

  • Algemeen

GEVACO ADVOCATEN overwint de 12km van de fantastische obstakelrun “Battle of Thor”

Er werd gelopen, gekropen, gedoken, geklommen, geploeterd, … en vooral veel plezier gemaakt.

Wat een team!