Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GEVACO ADVOCATEN versterkt haar positie in “Fiscaal recht” door de integratie van het kantoor van Mr. Henri VANDEBERGH

  • Fiscaal recht

Met trots kondigen wij aan dat, vanaf 01.12.2016, Mr. Henri Vandebergh zijn kantoor integreert bij GEVACO ADVOCATEN.

Mr. Henri Vandebergh geldt als een absolute topautoriteit in het fiscaal recht.

Hij heeft vele jaren ervaring en tal van gezaghebbende publicaties achter zijn naam. Zo verscheen recent nog het “Geactualiseerd handboek inzake BTW”  met hem als editor bij de uitgeverij Larcier.

Vele jaren was hij docent aan de Fiscale Hogeschool te Brussel.

De bestaande sectie fiscaal recht binnen GEVACO Advocaten, onder de leiding van Mr. Stefaan Lettens, wordt door deze integratie verder verbreed, hetgeen leidt tot een nog kwalitatievere dienstverlening.

Een team van gespecialiseerde medewerkers is tevens werkzaam in dit vakdomein.

Het rechtsdomein van het fiscaal recht, met al haar onderdelen, vormt een belangrijke hoeksteen in de full service die het kantoor aanbiedt aan haar particulier, zakelijk en overheidscliënteel.

Het bestaande cliënteel van Mr. Vandebergh zal tevens kunnen beroep doen op de gespecialiseerde dienstverlening die GEVACO Advocaten aanbiedt in de rechtsdomeinen van het arbeids-en sociaal, administratief-, burgerlijk-, handels-, straf- en vennootschapsrecht.

Deze diepgaande versterking kadert perfect in ons streven naar doelgerichte groei.