Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GEVACO GIDST U UIT UW KOT – BUSINESS

  • Algemeen

 

Gevaco logo - Gevaco gidst u uit uw kot
Website Gevaco Gevaco op facebook Gevaco op LinkedIn Gevaco op Instagram E-mail Gevaco

In deze surreële tijd waarbinnen alles anders verloopt dan normaal, zijn wij uw gids en bieden wij u, ieder binnen zijn vakgebied, oplossingen op maat aan. Wij zijn er klaar voor. U ongetwijfeld ook. Samen uit ons kot!


Gratis webinar: “Nieuwe spelregels in B2B-relaties vanaf 01.12.2020: Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard!” op 27.05.2020 om 19u00
Ingevolge de door de regering genomen maatregelen ter bestrijding van Covid-19 heeft het reeds eerder geplande avond-seminarie op woensdag 22 april 2020 geen doorgang kunnen vinden.
Lees meer…

 

BREAKING – Tijdelijke maar verregaande bescherming van ondernemingen door nieuw Koninklijk Besluit
De Belgische regering gaat nog verder in het beschermen van ondernemingen met KB nummer 15 van 24 april 2020. Wij leggen het voor u uit!
Lees meer…

 

Let’s tele-work!
Wat als straks het normale leven weer hervat? Zal u als werkgever nog steeds de mogelijkheid geven aan uw werknemers om te telewerken? Zal de werknemer nog langer recht hebben om te telewerken? En hoe zit dat dan juridisch allemaal?
Lees meer…

 

Help, mijn onderneming verkeert in moeilijkheden!
Naast de tijdelijke steunmaatregelen inzake sociale zekerheid en fiscaliteit die werden genomen door de federale en regionale regeringen zullen bedrijven verplicht worden om ook andere maatregelen te overwegen en te nemen om te kunnen overleven. Wat kan u dan als ondernemer met personeel doen?
Lees meer…

 

Wat met feestdagenloon tijdens de coronacrisis?
Paasmaandag is reeds verstreken en binnenkort komen er weer enkele feestdagen aan, zoals 1 mei (Dag van de Arbeid), Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart (21 mei) en Pinkstermaandag (1 juni 2020). Tijdens de coronacrisis is de arbeidsovereenkomst van heel veel werknemers geschorst omwille van overmacht (corona) en zijn er veel werknemers ziek. Moet u als werkgever dan ook feestdagenloon betalen?
Lees meer…

 

Gerechtelijke reorganisatie (WCO): is dat iets voor mijn onderneming?
Wanneer de tijdelijke “coronasteunmaatregelen” uw onderneming geen voldoende houvast (meer) bieden, zijn er nog enkele andere reddingsboeien die u als ondernemer kan overwegen. De gerechtelijke reorganisatie is er zo één.
Lees meer…

 

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op handelshuur?
Moet ik als huurder nog huur betalen nu ik mijn zaak niet kan uitbaten in het gehuurde handelspand? Is het niet-betalen van de huur door mijn huurder een reden voor ontbinding van het contract?
Lees meer…

 

Geen verdere vertraging bij de behandeling van uw omgevingsaanvraag
Ook al slaat het coronavirus wereldwijd hard toe en werd het sociaal en economisch leven in een mum van tijd gereduceerd tot het hoogst noodzakelijke, haar impact op het Vlaams Omgevingsrecht en meer specifiek de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen en ruimtelijke planinitiatieven, lijkt beperkt te blijven.
Lees meer…

 

Hoe een algemene vergadering organiseren tijdens de coronacrisis?
Kan een vennootschap nog een algemene vergadering houden? En op welke wijze kan dit nog?
Lees meer…

 

Wordt uw hypothecaire volmacht naar effectieve hypotheek omgezet omwille van betalingsuitstel?
Bij veel Belgische bedrijven hakt de coronacrisis er stevig op in. Het is dan ook niet ondenkbaar dat hier betalingsmoeilijkheden mee gepaard gaan. Welke houding nemen banken, bij wie een krediet werd afgesloten, op dat vlak aan?
Lees meer…

 

Het ideale moment om uw statuten te wijzigen?
Nu het economische leven op een lager pitje draait, is dit hét moment voor een doordachte statutenwijziging, die vele voordelen kan bieden.
Lees meer…

 

Lees meer op onze website