Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GRATIS WEBINAR NIEUWE SPELREGELS IN B2B-RELATIES op 27.05.2020 om 19u00

  • Algemeen

Ingevolge de door de regering genomen maatregelen ter bestrijding van Covid-19 heeft het reeds eerder geplande avond-seminarie op  woensdag 22 april 2020 geen doorgang kunnen vinden.

Aangezien het, zelfs met het afgelopen vrijdag bekend gemaakte exit plan, zo goed als uitgesloten is dat op korte termijn bijeenkomsten van 25 personen en meer zullen toegelaten worden, kiezen wij voor zekerheid en zal het seminarie toch gehouden worden maar dan gegeven als een webinar.

U bent hier vriendelijk op uitgenodigd.

Nieuwe spelregels in B2B-relaties vanaf 01.12.2020: Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard !  

De sedert de wet van 4 april 2019 in het Wetboek voor Economisch recht ingevoerde nieuwe regels zullen een belangrijke impact hebben op de courante handelsbetrekkingen tussen ondernemingen. De nieuwe wetgeving bevat 3 luiken.

Vooreerst zijn er de regels die betrekking hebben onrechtmatige contractuele bedingen voor de “bescherming” van ondernemingen. Daarnaast werd tussen ondernemingen een nieuwe restrictieve mededingpraktijk ingevoerd onder de benaming van “misbruik van economische afhankelijkheid” en tenslotte handelt het derde luik over de oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

Tijdens dit webinar zal aan de hand van praktijkvoorbeelden nader worden ingegaan op het eerste luik omdat dit naar verwachting ook de grootste impact zal hebben op de dagdagelijkse contractpraktijk en bedrijfsvoering  tussen ondernemingen.

Volgende topics en vragen zullen o.m. aan bod komen  :

  • Wat is het verschil tussen de zogeheten zwarte en grijze bedingen?
  • Kan ik als verkoper nog bedingen dat ik eenzijdig de prijs kan aanpassen?
  • Mag ik het risico van het vervoer nog bij de klant leggen?
  • Mag ik mijn zware fout nog exonereren?
  • Mag ik in een overeenkomst nog opnemen dat e-mails niet als bewijs kunnen bijgebracht worden?
  • Mag ik nog een overeenkomst van bepaalde duur afsluiten?
  • Hoe wordt de onderneming gesanctioneerd in geval van een onrechtmatig beding?
  • Wat houdt de nietigheid van een beding in?
  • Wat is de impact van een nietig beding op de (rest van de) overeenkomst?

Eindigen doen wij met een beknopte evaluatie van de nieuwe wetgeving en het beantwoorden van vragen.

Voor de vragen die u nu reeds zou hebben, is het voor een vlot en efficiënt verloop van het webinar nuttig dat u deze uiterlijk 25.05. a.s verstuurt naar: [email protected]. Uiteraard kunnen ook na afloop van het webinar vragen gesteld worden.

Inschrijven  

[email protected] (met vermelding van aantal personen + namen)

Wij zullen u tijdig een link bezorgen, via dewelke u voor het webinar kan inloggen