Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

GRATIS WEBINAR op 03.12.2020 – 12u30-14u00

  • Handels- en Economisch recht

Na onze eerste geslaagde editie van het Webinar ‘Nieuwe spelregels in B2B-relaties vanaf 01.12.2020’ op 27.05.2020, heeft u nu de mogelijkheid om u opnieuw in te schrijven voor onze tweede editie.

De sedert de wet van 4 april 2019 in het Wetboek voor Economisch recht ingevoerde nieuwe regels – dewelke vanaf 01.12.2020 in werking zullen treden – zullen een belangrijke impact hebben op de courante handelsbetrekkingen tussen ondernemingen. De nieuwe wetgeving bevat 3  luiken.

Vooreerst zijn er de regels die betrekking hebben onrechtmatige contractuele bedingen voor de “bescherming” van ondernemingen. Daarnaast werd tussen ondernemingen een nieuwe restrictieve mededingpraktijk ingevoerd onder de benaming van “misbruik van economische afhankelijkheid” en tenslotte handelt het derde luik over de oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

Tijdens dit webinar zal aan de hand van praktijkvoorbeelden nader worden ingegaan op het eerste luik omdat dit naar verwachting ook de grootste impact zal hebben op de dagdagelijkse contractpraktijk en bedrijfsvoering  tussen ondernemingen.

Volgende topics en vragen zullen o.m. aan bod komen  :

  • Wat is het verschil tussen de zogeheten zwarte en grijze bedingen?
  • Kan ik als verkoper nog bedingen dat ik eenzijdig de prijs kan aanpassen?
  • Mag ik het risico van het vervoer nog bij de klant leggen?
  • Mag ik mijn zware fout nog exonereren?
  • Mag ik in een overeenkomst nog opnemen dat e-mails niet als bewijs kunnen bijgebracht worden?
  • Mag ik nog een overeenkomst van bepaalde duur afsluiten?
  • Hoe wordt de onderneming gesanctioneerd in geval van een onrechtmatig beding?
  • Wat houdt de nietigheid van een beding in?
  • Wat is de impact van een nietig beding op de (rest van de) overeenkomst?

Eindigen doen wij met een beknopte evaluatie van de nieuwe wetgeving en het beantwoorden van vragen.

Inschrijven

[email protected] (naam + bedrijf)

Wij zullen u tijdig een link bezorgen, via dewelke u voor het webinar kan inloggen