Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HELP, iemand deed iets in mijn drankje !

  • Straf- en Strafprocesrecht

PANO zette met een recente reportage treffend het fenomeen van SPIKING in de kijker.

SPIKING betreft het heimelijk vermengen van drugs in iemands drankje om vervolgens seksueel misbruik te maken van het niets vermoedende “verdoofde” slachtoffer of het slachtoffer te beroven.

Vermits gebruik wordt gemaakt van vaak moeilijk detecteerbare, vloeibare drugs (waaronder GBH) die tot gevolg hebben dat het geheugen en de herinnering van het slachtoffer worden aangetast of zelfs volledig worden weggevaagd, is het bewijzen van dergelijke feiten niet evident.

Het is dan ook cruciaal dat men bij vermoedens van seksueel misbruik na toediening van zgn. verkrachtingsdrugs, onmiddellijk alles in het werk stelt om bewijzen te verzamelen.

Het slachtoffer meldt zich best zo snel mogelijk aan bij een gespecialiseerd zorgcentrum, niet enkel voor het uitvoeren van de nodige onderzoeken maar ook voor de verdere psychologische opvang en begeleiding. Op medisch vlak kan aan de hand van een urine-en bloedstaal en een SAS-kit (Seksuele Agressie Set – lichamelijk sporenonderzoek) vreemd DNA-materiaal opgespoord en veilig gesteld worden. Kort op de bal spelen is onontbeerlijk ! Door bv. eerst een douche te nemen of enkele dagen te wachten, kunnen essentiële bewijselementen verloren gaan. Vaak gaat het immers om verdovende middelen die razendsnel (binnen 12u) uit het lichaam verdwenen zijn.

Uit de PANO-reportage blijkt dat het fenomeen aan een opmars bezig is. In ons land is er wekelijks een aangifte van verkrachting met drugs, met een slachtoffer dat zich nauwelijks iets herinnert. Ook onze experten strafrecht zien de dossiers op dat vlak toenemen.

Om het fenomeen aan te pakken voorziet het wetsontwerp voor het nieuw seksueel strafrecht strengere straffen voorzien wanneer seksueel geweld wordt gepleegd na toediening van weerloosmakende of remmingsverlagende stoffen. Daders riskeren straffen van 15 tot 20 jaar opsluiting, voorzover uiteraard het bewijs geleverd kan worden.