Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HELP ! MIJN TUINCENRUM LIJKT OP EEN GROWSHOP

  • Straf- en Strafprocesrecht

Dat de cannabisteelt veel gelijkenissen vertoont met de landbouw is bekend uit de populaire TV- reeks “ Eigen kweek “. De afgelopen jaren hebben wij heel wat landbouwers bijgestaan die zich niet enkel bezig hielden met gewassen zoals graan, maïs, bieten etc……

De link tussen de land/ tuinbouwsector enerzijds en de cannabiswereld anderzijds strekt zich ook uit tot de tuinbouw gerelateerde winkels. Een growshop is een vorm van detailhandel zoals in Nederland bestond tot maart 2015 waarbij een assortiment van producten te koop werd aangeboden dienstig voor het oprichten van een cannabis. Sedert maart 2015 zijn growshops ook in Nederland verboden en wordt een vorm van export naar België vastgesteld.

Tal van outillagegoederen dienstig in de reguliere tuinbouw kunnen inderdaad ook worden gebruikt voor de cannabisteelt zoals bijvoorbeeld potgrond, plantenbakken, meststoffen etc…….. Dat de verleiding bestaat een tuinbouwcentrum te voeren dat de facto voornamelijk een assortiment van koopwaar aanbiedt, bestemd voor de cannabisteelt, is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt begrijpelijk.

Indien een handelaar evenwel koopwaar aanbiedt, waarvan hij weet dat deze zullen gebruikt worden voor de oprichting of de instandhouding van een cannabisplantage, is dit strafbaar.

De drugwet van 1921 is immers bij wet van 7 februari 2014 ( Belgisch Staatsblad 10.03.2014 ) aangepast waarbij ook zgn “ voorbereidingshandelingen” voortaan strafbaar zijn. Voordien was de poging tot het opzetten van een plantage niet strafbaar gezien de drugwet de poging niet uitdrukkelijk strafbaar stelde, tenzij het gebeurde in het kader van een criminele organisatie. Voor de zogenaamde growshops was er dan ook in ons land een juridisch vacuüm. Niettemin zijn toch enkele veroordelingen bekend die growshops onder de strafwet plaatsten en die dateren van voor 2014.

Wij komen tot de vaststelling dat er in ons land tuincentra actief zijn waar een assortiment van producten wordt aangeboden, zoals kweektenten, strijkzakken, 400-600 wattage lampen etc…., waarvan het enkel de bedoeling kan zijn dat het voor het oprichten van een cannabisplantage wordt gebruikt. Zeer recent werd hieromtrent een gerechtelijk onderzoek geopend waarbij zelfs enkele personen in voorlopige hechtenis zijn genomen.

Degene die met andere woorden een tuincentrum voert waarbij producten te koop worden aangeboden die hoofdzakelijk bestemd zijn om te gebruiken voor de cannabisteelt stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging.

Mr. Jan Swennen