Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Het houden van een huisdier in een huurwoning vanaf nu toegelaten.

  • Huur en onroerend goed

Voortaan zullen huurders die een huisdier hebben enkel nog in uitzonderlijke gevallen geweerd mogen worden uit hun huurwoning. Dit wordt alleszins de nieuwe norm in de standaardcontracten voor een huurwoning.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft hierover een akkoord bereikt met de Verenigde Eigenaars, de organisatie die de belangen van verhuurders behartigt en standaardhuurcontracten aanbiedt.

De meeste standaard-huurcontracten bevatten momenteel nog een clausule die bepaalt dat huurders geen dieren mogen houden, tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bovendien kan de verhuurder die toestemming altijd weer intrekken.

De clausule leidde de afgelopen jaren tot enkele rechtsgedingen, aangespannen door huurders die uit hun woning werden gezet omdat ze huisdieren hielden. Dit is nu veranderd.

De zaken worden vanaf nu omgedraaid. In de nieuwe clausule wordt gestipuleerd dat de verhuurder in begin niet mag verbieden dat de huurder een huisdier houdt. Een verbod kan alleen maar als het reglement van het appartementsgebouw het houden van huisdieren verbiedt of wanneer de huurwoning ongeschikt is voor een bepaald dier.

Concreet zijn dit de nieuwe clausules in de model-huurcontracten:

Voor een huis:

“De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden”.

Voor een appartement :

“De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden en de statuten of het reglement van orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden”. ​

Als het houden van een huisdier, ondanks het aangepaste huurcontract, toch zou leiden tot een geschil tussen huurder en verhuurder, zal het opnieuw aan de rechter zijn om te beslissen of het huisdier mag blijven of niet.

Charlotte Van Thienen