Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Het recht van de werknemer om de concrete redenen voor het ontslag te kennen

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 heeft het recht ingevoerd voor de werknemer om de concrete redenen voor zijn ontslag te kennen.

Een nieuwigheid in het Belgische arbeidsrecht dat voorheen als heel liberaal bekend stond inzake het ontslagrecht.

De werknemer die ontslagen wordt en wenst te weten welke redenen concreet aan de oorsprong liggen van de beslissing van de werkgever om tot deze beslissing over te gaan, dient daartoe wel een eenvoudige procedure te volgen. De werknemer moet immers een vraag richten aan de werkgever om die redenen te kennen. Die vraag dient binnen bepaalde termijnen te worden ingediend. De werkgever heeft vervolgens weer een zekere termijn om hierop te antwoorden voor zover de werkgever al niet spontaan de concrete reden voor het ontslag heeft meegedeeld in de ontslagbrief.

Wanneer de werkgever weigert om de concrete redenen voor het ontslag mee te delen, ondanks de tijdige vraag daartoe van de werknemer, dan moet de werkgever een boete betalen gelijk aan twee weken loon.

De arbeidsrechtbank van Gent heeft zich onlangs moeten uitspreken over de vraag of een werknemer wel aanspraak kon maken op die vergoeding van twee weken loon. De werknemer was door zijn werkgever ontslagen middels het presteren van een opzeggingstermijn. Na vijf maanden ging de werkgever over tot de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dit op een ogenblik dat de opzeggingstermijn nog niet ten einde was gekomen. Meer dan een maand later vroeg de ontslagen werknemer naar de concrete redenen voor het ontslag. De werkgever weigerde echter hierop te antwoorden waarop de werknemer de schadevergoeding van twee weken loon eiste.

De arbeidsrechtbank van Gent gaf de werkgever echter gelijk. De aanvraag van de werknemer was immers laattijdig. De aanvraag kwam er immers pas na zes maanden na de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Die termijn van zes maanden start vanaf de ontslagbeslissing en het feit dat de arbeidsovereenkomst tijdens de opzeggingstermijn wordt beëindigd middels het betalen van de resterende verbrekingsvergoeding doet geen nieuwe termijn ingaan.

Wenst u meer informatie over het Belgisch ontslagrecht, het recht om de concrete redenen voor het ontslag te kennen of het kennelijk onredelijk ontslag, neem dan contact op met mr. Geert Joosten