Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HET UBO-REGISTER : VANDAAG DEADLINE VOOR REGISTRATIE!

  • Vennootschapsrecht

Vandaag is het de laatste dag voor bestaande vennootschappen, vzw’s en andere juridische constructies om hun uiteindelijke begunstigden te registeren in het UBO-register.

Het UBO-register is een preventief instrument in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.  Van elke vennootschap of vzw zou het perfect duidelijk moeten zijn wie de touwtjes in handen heeft.   Bedoeling is om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen zich anoniem achter bedrijven of andere juridische structuren kunnen verschuilen.  Het register verhoogt aldus de transparantie van de controlestructuur van vennootschappen en vzw’s.

Nieuwe vennootschappen en juridische entiteiten dienen de nodige info binnen de maand na de oprichting te registreren.

In het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid zijn er persoonlijke straffen voorzien voor de bestuurders in geval van niet naleving van de registratieplicht.  Registratie is aldus de boodschap!

Hoewel er door de overheid geen bijkomend uitstel verleend werd en vandaag dus de uiterste datum voor registratie is, heeft FOD financiën reeds laten weten dat tot 31 december van dit jaar een gedoogbeleid gevoerd zal worden en er in deze periode nog geen sancties opgelegd zullen worden.

Een registratie doorvoeren in het UBO-register kan door in te loggen met uw identiteitskaart via MyminfinPro.

Voor meer informatie met betrekking tot het UBO-register en de verplichtingen die dit register voor u en uw onderneming teweegbrengt, klik hier.

Katleen Lemmens