Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

HOE MOET IK ALS GESCHEIDEN OUDER HET VERBLIJF VAN MIJN KINDEREN REGELEN TIJDENS DE CORONACRISIS?

  • Familierecht

Telewerken. Begeleiden van kinderen bij schoolwerk. Huishouden doen zonder poetshulp. De coronamaatregelen hebben het stressniveau in vele gezinnen enorm de hoogte ingejaagd. Bij gescheiden ouders hebben deze maatregelen vaak voor nog meer onrust gezorgd, omwille van vragen over de verblijfsregeling. Mogen of moeten de kinderen wel nog van de ene naar de andere ouder gaan?

1. Ieder moet zich aan de regels houden, ook aan een opgelegde of overeengekomen verblijfsregeling  

De coronamaatregelen verbieden vooralsnog niet dat minderjarige kinderen naar hun ouders worden gebracht en dat er nog steeds wissels plaatsvinden in het kader van een verblijfsregeling, zelfs niet over de landsgrenzen heen. Ze mogen louter op zich dan ook niet als reden gebruikt worden om kinderen langer bij zich te houden. Zolang er geen volledige lockdown werd opgelegd, moet een verblijfsregeling voor minderjarige kinderen, zoals opgelegd door de Familierechtbank of zoals door de ouders overeengekomen, worden nageleefd.

In deze turbulente tijden is er zelfs meer dan ooit nood aan stabiliteit en zekerheid voor alle betrokkenen: minderjarige kinderen hebben er belang bij om beide ouders te blijven zien, en ook de ouders hebben er omgekeerd belang bij hun kinderen te blijven zien.

Het is uitermate belangrijk om de specifieke instructies en maatregelen van de overheid nauwgezet te volgen en van hieruit de kinderen zo veel als mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten, waarin zij hun normale dagindeling kunnen aanhouden.

Enkel een besmetting of een medisch geattesteerde periode van thuisisolatie van een kind, van één van de ouders of een ander gezinslid rechtvaardigt dat alsnog van een verblijfsregeling wordt afgeweken.

2. Ja, maar… 

Hoewel de richtlijnen over de naleving van een verblijfsregeling in hun eenvoud heel duidelijk zijn, worden politie en advocaten toch overstelpt met diverse vragen van bezorgde ouders: moet mijn kind naar de andere ouder gaan, ook al heeft het bepaalde ziektesymptomen? Wat als er in het gezin van de andere ouder iemand ziek is?

Een open en duidelijke communicatie is hierbij van uitermate belang. Gescheiden ouders moeten met elkaar in dialoog kunnen gaan om hun bezorgdheden bespreekbaar te maken en om de verblijfsregeling van hun gemeenschappelijke kinderen zo veel mogelijk op een flexibele en creatieve manier aan te passen aan de omstandigheden en ieders bekommernissen. Meer dan ooit moeten ook gescheiden ouders hun gezond verstand gebruiken met het belang van hun kinderen als uitgangspunt.

Bijvoorbeeld:

  • Laat in plaats van de gewone weekregeling nu reeds de vakantieregeling starten;
  • Las meerder telefonische contacten met de andere ouder in;
  • Stem de regeling zo veel als mogelijk af op persoonlijke beschikbaarheden;
  • Indien er welbepaalde gezondheidsrisico’s zijn, overleg dit dan samen met de andere ouder.

3. Wat in geval van niet-naleving van een verblijfsregeling? 

Sommige ouders blijken de coronacrisis toch nog steeds te misbruiken om de kinderen niet naar hun ex-partner te laten gaan, of de coronacrisis anderzijds als excuus te gebruiken om de kinderen er niet bij te hoeven nemen in deze stresserende periode.

Verschillende juridische elementen kunnen worden ingezet om een verblijfregeling alsnog te doen naleven:

  • Er kan aan de Familierechtbank gevraagd worden om een nieuwe beslissing te nemen over het verblijf van de kinderen;
  • De Familierechtbank kan aan de weigerende ouder een dwangsom opleggen per keer dat de verblijfsregeling niet wordt nageleefd;
  • Een ouder die zijn kind in strijd met een opgelegde of overeengekomen verblijfsregeling afschermt, maakt zich schuldig aan het misdrijf van niet-afgifte van kinderen en kan hiervoor strafrechtelijk vervolgd worden.

De belangrijkste boodschap voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen is om zich redelijk op te stellen en kinderen de kans te geven beide ouders te zien. Het contact tussen ouders en kinderen is een fundamenteel element van het gezinsleven, zelfs wanneer de ouders gescheiden zijn. Wanneer ouders er zelf in slagen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, dan kunnen zij steeds beroep doen op een advocaat / bemiddelaar om hen hierin te begeleiden.

Indien u hierover nog vragen heeft of bijstand nodig heeft, aarzel niet om dan met ons kantoor contact op te nemen. U kan hiervoor terecht bij Mr. Caroline Boven.