Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Hulp bij betwisting van de bijdragen in onderhoudskosten en buitengewone kosten…

  • Familierecht

Ouders die niet langer samenleven moeten naast een maandelijkse onderhoudsbijdrage ten behoeve van hun kinderen daar bovenop ook vaak een bijdrage leveren in een aantal buitengewone kosten (zoals bijzondere schoolkosten, medische kosten, kosten verbonden aan vrijetijdsactiviteiten).

Betaling van de verschuldigde onderhoudsbijdragen en kosten verloopt niet altijd even vlot. Er wordt dan ook vaak een deurwaarder ingeschakeld om uiteindelijk betaling van de onderhoudsplichtige ouder te bekomen.

Bij discussie over de gehoudenheid tot betaling van de opgevorderde bijdragen en kosten kan er verzet aangetekend worden tegen de exploten van de deurwaarder en dit bij de Beslagrechter.

De Beslagrechter wordt alsdan echter vaak geconfronteerd met zeer uitvoerige stukkenbundels en besluiten van de betrokken partijen. Het is voor de Rechtbank moeilijk om hier structuur in te krijgen, en ook nog een duidelijk standpunt te kunnen innemen voor wat betreft al dan niet (partieel) betwiste onderhoudsbijdragen en/of kosten.

In samenspraak met de Rechtbanken en enkele leden van een opgerichte baliewerkgroep familierecht, werd er beslist om in Limburg vanaf 01.09.2017 een werkwijze te volgen, waarbij de partij die betaling van achterstallige bijdragen en kosten vordert, hiervan een overzicht maakt van hetgeen gevorderd wordt op een vooraf bestaand voorbeeld van excell-sheet, waarbij in diverse kolommen gewerkt wordt onder andere bedragen, verwijzing naar stuk-nummers,… In één van de kolommen dient dan de betwisting opgenomen te worden van de partij die beweert geenszins tot betaling gehouden te zijn.

Het betreffende excell-sheet zal vanaf 01.09.2017 wederzijds ingevuld moeten worden, en de laatste versie waarop het standpunt van alle partijen vermeld wordt, dient dan te worden overgemaakt aan de griffier van de Beslagrechter, via een specifiek hiertoe aangemaakt e-mailadres.

Op deze manier kan meer proces-economisch en efficiënter te werk gegaan worden, zowel door de betrokken partijen als door de Rechtbank.