Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Isolatieproblemen

  • Handels- en Economisch recht

Het is al een tijdje bekend dat door een gebrek aan grondstoffen er een schaarste is in isolatiemateriaal met prijsstijgingen en lange leveringstermijnen tot gevolg.

Nog af te sluiten contracten

Wij raden zowel leveranciers van bouwmaterialen als aannemers aan hiermee rekening te houden in de contracten die zij afsluiten.

–    Leg geen termijn vast waarbinnen moet geleverd worden, u kan een geschatte termijn aangeven, maar vermeldt zeker dat deze niet bindend is en geen garantie kan worden gegeven dat binnen die termijn kan geleverd worden.

–    Garandeer geen vaste prijs. De prijzen blijven voorlopig stijgen en er is niet onmiddellijk verbetering in zicht. Door de lange leveringstermijnen kan de prijs tussen het afsluiten van het contract en de levering gestegen zijn. Zorg er dus voor dat u in het contract voorziet dat u deze prijsstijgingen kan doorrekenen.

Werkt u niet met schriftelijke overeenkomsten maar wel met offertes, neem deze twee zaken dan op in de offerte op de voorzijde.

Pas ook uw algemene voorwaarden aan, vermeldt dat leveringstermijnen niet bindend zijn en bij prijsstijgingen van materialen deze doorgerekend worden. En neem expliciet in uw algemene voorwaarden op dat schaarste van producten door bijvoorbeeld een tekort aan grondstoffen bij de fabrikanten overmacht uitmaakt.

Wat met al gesloten contracten?

Wat als u al een overeenkomst heeft en u niet binnen de afgesproken leveringstermijn kan leveren en/of niet aan de afgesproken prijs kan leveren?

Probeer u in ieder geval te beroepen op overmacht. Het is nog niet zeker dat de situatie door rechtbanken als overmacht zal aanvaard worden maar de situatie zoals zij zich voordoet was onvoorzienbaar. De oorzaken van de tekorten zijn een samenloop van omstandigheden die niet voorspelbaar waren en er is een redelijke kans dat deze als overmacht zullen aanvaard worden.

Breng daarom uw klanten zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van de situatie als u dit nog niet gedaan heeft en beroep u op overmacht.

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft aan Vlaams minister-president Bourgeois en minister van Energie Tommelein gevraagd om deze uitzonderlijke situatie als overmacht te erkennen.