Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

MOET IK 3 IPV 2 MAANDEN HUURWAARBORG BETALEN?

  • Huur en onroerend goed

Bij de huur van een onroerend goed bent u als huurder gehouden een huurwaarborg te betalen.

De huurwaarborg bestaat meestal uit een som geld. Deze som is voor de verhuurder een garantie indien hij niet vergoed zou worden wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de huurder nalaat de huur te betalen op de overeengekomen tijdstippen, wanneer hij de gehuurde woning niet onderhoudt, wanneer hij de herstellingen die hij moet uitvoeren niet doet, wanneer hij de gehuurde woning op het einde van het huurcontract in slechte staat achterlaat, enz.

Sedert de wet van 25 april 2007 werd de huurwaarborg teruggebracht van drie naar twee maanden huur, hetgeen vooral voor de huurders een goede zaak was.

De verhuurders daarentegen blijven hierdoor vaak in de kou staan. Zij komen namelijk vaak bedrogen uit bij huurgeschillen, wanbetalers en/of schade, nu de huurwaarborg van twee maanden in die gevallen meestal niet volstaat om alle geleden schade te vergoeden.

Het is om die reden dat Vlaams Minister van Wonen, Liesbeth Homans, de huurwaarborg opnieuw wil optrekken naar drie maanden huur.

De Minster stoot echter op veel tegenkantingen. Zo pleit o.a. Sp.a voor een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds, dat huurders met een laag inkomen de mogelijkheid geeft de betaling van de waarborg te spreiden en tegelijk verhuurders zekerheid geeft.

Het voorstel van Minister Homans zit momenteel nog in de overlegfase, zodat voorlopig nog een huurwaarborg gelijk aan twee maanden huur verschuldigd is.

Het nieuwe huurdecreet zou wel nog voor de zomer verwacht mogen worden.

Wordt dus vervolgd…