Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Mr. Jan Swennen was op 20.11.2017 gastspreker bij de beroepsvereniging van de Nederlandstalige verzekeringsmakelaar

  • Straf- en Strafprocesrecht

Mr. Jan Swennen hield een voordracht over de regelgeving aangaande het consultatie- en bijstandsrecht onder de titel ; ” Yusuf Salduz ; het verhaal “.

Hij stond stil bij de feiten die aanleiding gaven tot het Salduzarrest van 27.11.2008, het leven van deze jonge PKK strijder, de rechtsonzekerheid die nadien ontstond, de diverse wetswijzigingen en vervolgens bij de actuele regeling zoals die geldt sedert 27.11.2016.
Dat de interactieve uiteenzetting relevant was bleek uit de vele vragen van de verzekeringsmakelaars.