Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Mr. Van der Graesen ere plaatsvervangend raadsheer

  • Algemeen

Koning Filip heeft op 23.08.2015 een besluit genomen waarbij aan Mr. Van der Graesen ontslag wordt verleend uit zijn functie als plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep te Antwerpen.

Hij volbracht die functie gedurende 17 jaren nadat hij daarvoor vele jaren plaatsvervangend vrederechter was in het kanton Beringen.

Hij werd gemachtigd de titel van ere plaatsvervangend raadsheer te voeren met ingang van 31.10.2015.

Wij feliciteren hem voor zijn jarenlange onbaatzuchtig inzet.