Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Naamsveranderingen: What’s in a name?

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

 

Wie zijn voornaam wenst te veranderen, kan vanaf 1 augustus 2018 alleen nog terecht bij de administratie van de gemeente. Voordien moest een voornaamsverandering aangevraagd worden bij de minister van justitie. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die op 18 juni 2018 gestemd werd met als doelstelling de procedure te vereenvoudigen en de behandelingstijd te verkorten.

De voorwaarden zijn dezelfde gebleven. De voornaamsverandering mag geen aanleiding geven tot verwarring en niet schadelijk zijn voor de aanvrager zelf of derden. In de praktijk wordt een verandering van voornamen enkel geweigerd wanneer de gevraagde voornamen onbetwistbaar verwarrend, belachelijk of hatelijk zijn of indien de verzoeker een zwaar gerechtelijk verleden heeft, waardoor de verandering van voornamen van die aard is dat ze de openbare orde zou schaden.

Om een verandering van familienaam te bekomen, dient nog steeds een verzoek bij de minister van justitie te worden ingediend. Hij kan dit toestaan wanneer hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt en dat de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring en de verzoeker of derden niet kan schaden.

Nieuw is dat bij weigering van een verzoek tot (voor)naamsverandering, een beroep kan ingesteld worden bij de Familierechtbank. De aanvrager kan alle elementen van zijn dossier opnieuw laten beoordelen door de rechter. Daarmee is een naamswijziging niet langer een gunst, maar een volwaardig recht.

Philippe Dreesen