Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

NIEUW GRIEVENFORMULIER HOGER BEROEP STRAFZAKEN

  • Straf- en Strafprocesrecht

Met ingang van 11.12.17 is er een nieuw grievenformulier voorhanden om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen in strafzaken.

Sedert 29.02.2016 dient de partij die hoger beroep aantekent tegen een strafvonnis duidelijk aan te geven waarom zij dat doet.  De wetgever stelde eertijds een formulier op waarop men kon aanduiden met kruisjes om welke reden  men in hoger beroep kwam. Voor niet-advocaten en gedetineerden  die hoger beroep aantekenden in persoon  was het niet altijd makkelijk om dat op een juiste wijze te doen. Gevolg was dat heel wat hogere beroepen werden verworpen. De toegang tot de beroepsrechter werd hierdoor bemoeilijkt. Er ontstond al snel controverse of het volstond kruisjes te plaatsen of dat  de kritiek op het vonnis preciezer moest worden omschreven. Het Hof van beroep te Antwerpen vond bovendien dat het wettelijk formulier slecht was en maakte er zelf één.  Gevolg, overal werd het een beetje anders.  Kortom, over iets wat eenvoudig kon ontstond al snel discussie.  Het Hof van Cassatie moest zich als snel buigen over tal van discussiepunten.

Onze super actieve Minister van Justitie zag dat het beter kon en greep in.  Een nieuw formulier dan maar.

Vanaf maandag 11.12.17 is er dus een nieuw  grievenformulier ( zie integrale tekst in bijlage).  Het nieuwe formulier is nog korter dan het vorige. Het is duidelijk dat de wetgever wil dat de beroeper slechts heel summier aangeeft waarom hij hoger beroep aantekent. Toch best goed nadenken over hoe het formulier aan te kruisen en in te vullen. De onderdelen die niet aangeduid zijn in het grievenformulier kunnen niet meer worden aangevochten in graad hoger beroep.

Het is nuttig te herhalen dat de termijn om hoger beroep aan te tekenen niet 1 maand bedraagt maar wel 30 dagen. De dag van de uitspraak telt niet mee om de termijn  te berekenen en de laatste dag wel. Als de dertigste dag een weekend- of feestdag is, kan het ook nog de eerst navolgende werkdag.

Hoger beroep aantekenen vereist  juridische kennis. Je laat je best bijstaan door een advocaat vertrouwd in  strafzaken.

Mr. Jan Swennen