Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving definitief aangenomen

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

In onze meest recente nieuwsbrief nr. 43 kondigden we al aan dat de overheidsopdrachtenwetgeving flink gewijzigd zou worden! De kogel is nu door de kerk. Op 16 juni 2016 heeft het federaal parlement de nieuwe wetteksten van zowel de overheidsopdrachtenwet, als de concessiewet aangenomen.

De nieuwe wetgeving werd ook al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 14 juli 2016. In principe treedt een wet tien dagen na publicatie in werking. De wetten van 16 juni 2016 zullen echter pas in werking treden na het uitvaardigen van de nodige uitvoeringsbesluiten. Deze zijn op dit ogenblik nog in voorbereiding en zolang blijft de oude regelgeving van toepassing.

De inwerkingtreding wordt pas eind 2016 verwacht.

Philippe Dreesen

Advocaat