Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe verplichtingen Online handelaars

  • Handels- en Economisch recht

Op 09.01.2016 trad de Verordening nr. 524/2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen (ODR-verordening) in werking.

Dit ODR-platform  werd door de Europese Unie opgezet om aan consumenten en ondernemingen die online actief zijn een toegangspunt te bieden om hun eventuele geschillen over een online transactie buitengerechtelijk te regelen.

De ODR Verordening verplicht alle ondernemingen die actief zijn in E-commerce om op hun website een hyperlink te plaatsen naar het ODR-platform en deze link ook op te nemen in hun e-mails aan consumenten en in hun algemene voorwaarden.

Dit betekent niet dat de bemiddeling via het ODR-systeem verplicht wordt. Deze bemiddeling is altijd op vrijwillige basis. Als de consument of de verkoper weigert om mee te werken, zal het geschil nog steeds beslecht dienen te worden door de rechtbank.