Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten goedgekeurd

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 12 mei het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten goedgekeurd. Vooraleer de nieuwe wetgeving van toepassing wordt, dient de federale regering nog diverse koninklijke besluiten uit te vaardigen om hier uitvoering aan te geven. Zolang dit niet gebeurd is, blijft de huidige regelgeving van kracht.

Totdat de nieuwe wetgeving in werking treedt, kunnen de bestaande standaardformulieren voor de bekendmaking van de aankondigen nog gebruikt worden. Voorlopig verandert er niets voor de bekendmaking van opdrachten via e-notification.

Philippe Dreesen

Advocaat