Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Onderhoudsbijdrage voor meerderjarige studerende kinderen

  • Familierecht

Heden ten dage volgen meer en meer jongeren een hogere opleiding. Economische en maatschappelijke omstandigheden maken dat, na het beëindigen van een eerste opleiding, steeds vaker nog een specialisatiejaar of zelfs een volledig nieuwe opleiding wordt gevolgd. Aangezien de wet zelf geen maximum leeftijdsgrens van het kind voorop stelt, rijst hierbij uiteraard de vraag hoe lang de ouders onderworpen blijven aan hun onderhoudsplicht ten aanzien van hun kinderen.

Gelet op het ontbreken van een wettelijke regeling, dient het antwoord op voormelde vraag gezocht te worden in rechtspraak en rechtsleer. Hierin is een duidelijke tendens merkbaar waarbij wordt aanvaard dat de bijdrageverplichting van ouders van toepassing blijft tijdens een verdere opleiding en/of specialisatie, weliswaar op voorwaarde dat het een “passende opleiding” betreft, die een normale voortgang kent.

Het begrip “passende opleiding” wordt als feitelijk en evolutief begrip tegen het licht van de actuele context gehouden. Er wordt in dit verband vaak verwezen naar de vernieuwde inzichten over studeren, getuige het feit dat voortgezette of gespecialiseerde opleidingen geen uitzondering meer zijn, maar zelfs vrij gebruikelijk zijn geworden.

 

Wanneer de gevolgde opleiding geen studiekeuze betreft die onverantwoord is of blijk zou geven van een ingesteldheid die slechts teert op het inkomen van de ouders om een makkelijk of zorgeloos leven te leiden als “prins(es)-student”, blijven de ouders onderhoudsplichtig ten aanzien van hun kinderen.

 

Caroline Boven

Advocaat