Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Onderverhuren, geen goed idee!

  • Huur en onroerend goed

Bent U huurder van een woning of appartement en wenst U iets bij te verdienen door Uw woning geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van de verhuurder aan te bieden op internet als Airbnb, al dan niet met een ontbijt ? Dit kan U zuur opbreken.

 

Een verhuurder stelde bij toeval vast dat zijn appartement gelegen  in Brugge door de huurder op regelmatige basis en zonder zijn  toestemming werd aangeboden op Airbnb en vraagt de ontbinding van de huurovereenkomst. De Vrederechter van Brugge ( Vred. Brugge, 4 februari 2016, TBBR, 2016, 417) oordeelde dat  dat het ter beschikking stellen van het geheel of een deel van de woning zonder toestemming van de (hoofd)verhuurder het verbod tot onderverhuring miskent.

Bovendien miskent  de huurder tevens de contractuele bestemming tot private bewoning van het onroerend goed, vermits de bestemming  van het goed als hoofdverblijfplaats in het kader van de Woninghuurwet een terbeschikkingstelling aan derden uitsluit. Airbnb cliënten kunnen niet gelijk gesteld worden met huisgenoten.

Het aanbieden van een ontbijt of geven van toeristische informatie maakt van de huurovereenkomst geen aannemingsovereenkomst. Het hoofdbestanddeel van de overeenkomst is de verhuring van een onroerend goed tegen betaling. De bijkomende diensten zijn meestal ook facultatief.

De rechter stelde dat low-cost onderdak verschaffen aan personen eeuwenoud is  (zie  bedevaarders) maar  dat dit nu gebeurt in een kader waarin er veel meer regelgeving is.

Hij oordeelde dat het herhaaldelijk terbeschikkingstellen van een gehuurd goed aan derden tegen betaling , een zwaarwichtige, systematische en schuldige tekortkoming uit van de huurder uitmaakt, die de ontbinding van de (hoofd)huur rechtvaardigt.