Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Ongevalsaangifte ondertekend door een minderjarige van 13 jaar is nietig

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Een kind van 13 jaar was betrokken in een fietsongeval. De minderjarige reed naast drie andere fietsers op het fietspad en werd aangereden door een tegenligger.

Beide fietsers hebben ter plaatse een “ongevalsverklaring” ingevuld en ondertekend. Het betrof  een situatieschets van de aanrijding en een korte versie van de feiten  met vermelding van de schade.

Er was eveneens een getuige dewelke de “ongevalsverklaring” aanvulde.

De “tegenligger”  sprak de familiale verzekeraar van de familie van de minderjarige fietser aan in betaling van een schadevergoeding.

De vordering lastens de familiale verzekering werd ongegrond verklaard.

De gemeenschappelijke ongevalsaangifte ondertekend door de minderjarige werd nietig verklaard en uit de debatten geweerd.

De rechtbank oordeelde dat een minderjarig kind van 13 jaar nog niet het vereiste onderscheidingsvermogen bezit en nog onvoldoende verkeerservaring heeft om als een volwassen verkeersdeelnemer te worden beschouwd. In verschillende persoonlijke aangelegenheden heeft de wetgever de leeftijd van 15 jaar als criterium gehanteerd om een minderjarige als handelingsbekwaam te aanzien.

Ann Van Dijck

(Pol. Rb. Antwerpen 22.10.2014, VAV 2017/6)