Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Opnieuw sterk bekritiseerbaar standpunt van Vlabel

  • Familierecht

Na overlijden dient er een aangifte van nalatenschap te worden ingediend door de erfopvolgers, waarin het vermogen van de overledene geraamd wordt en de verdeling van de nalatenschap uitvoerig beschreven wordt.

Op basis van deze aangifte wordt de erfbelasting berekend, die thans in het Vlaams Gewest kan oplopen tot 27%.

Teneinde deze erfbelasting zo veel mogelijk te ontlopen en de erfopvolgers zo veel mogelijk te bevoordelen, werd er tot voor kort vaak geopteerd voor het schenken van effecten en geldbeleggingen, met voorbehoud van vruchtgebruik voor de schenker, via een buitenlandse, vaak Nederlandse, notaris.

Een Nederlandse notaris kan immers een notariële akte afleveren met dezelfde juridische waarde als een akte opgesteld door een Belgische notaris, met het grote verschil echter dat deze akte niet geregistreerd hoeft te worden in België en er bijgevolg geen 3% schenkbelasting dient betaald te worden.

Wanneer de schenker na het opmaken van de schenkingsakte voor de Nederlandse notaris nog gedurende 3 jaar in leven blijft, zullen er na overlijden ook geen erfbelastingen betaald dienen te worden door de erfopvolgers.

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) steekt vanaf 1 juni 2016 echter een stokje voor deze praktijk.

Zij stelt, op basis van een strenge interpretatie van de fiscale wet, dat voor elke roerende schenking met voorbehoud van vruchtgebruik altijd dient betaald te worden: ofwel 3% schenkbelasting bij leven, ofwel 27% bij overlijden. Er wordt geen verplichting tot registratie in België meer opgelegd, waar voorheen de verplichting tot betaling van de schenkbelasting aan gekoppeld werd.

Het hoeft geen betoog dat het standpunt van Vlabel, dat is ingegaan op 1 juni 2016, zwaar ter discussie staat en dat er wellicht heel wat procedures zullen volgen betreffende de erfbelastingen.