Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

“Privacy op de werkvloer: het recht van de werkgever om zijn werknemers te controleren”

 • Algemeen

Werkgevers hebben het recht om alle onlinecommunicatie van de werknemers te controleren”.

Dit bericht verscheen in de media naar aanleiding van een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Wanneer we deze zaak echter nader bekijken blijkt dat dit toch niet de juiste draagwijdte is die we aan deze uitspraak moeten geven. Een werknemer kan zijn recht op privacy immers ook op het werk laten gelden. Dit recht is niet absoluut omdat een werkgever ook het recht heeft om een werknemer te controleren. Beide belangen moeten met elkaar afgewogen worden.

Voor werkgevers is het vaak niet duidelijk hoe dat concreet moet gebeuren en wat er allemaal mag en niet mag. Dit is voor ons de aanleiding om een infosessie te organiseren over “privacy op de werkvloer” waarin wij u een antwoord willen geven op concrete vragen en u enkele praktische tips willen meegeven.

Voor wie?

Deze infosessie richt zich op al wie in een onderneming betrokken is bij het personeelsbeleid: zaakvoerders, HR directeurs, managers en medewerkers, financieel directeurs.

Programma

Tijdens deze infosessie komen onder meer de volgende vragen aan bod:

 • Hoever reikt de privacy van een werknemer op het werk?
 • Op welke manier kan een werkgever toezicht houden op het gebruik van e-mail en internet?
 • Mag een werkgever ook de inhoud van (privé)e-mails lezen?
 • Welke strafrechtelijke bepalingen moeten in acht worden genomen?
 • Rechtvaardigt het overmatig privégebruik van telefoon en email op het werk een ontslag (om dringende reden)?
 • Wat met het plaatsen van een ‘track- and tracesysteem’ in de bedrijfswagen?
 • Onder welke voorwaarden mag een werkgever camera’s op de werkplaats installeren?
 • Zijn uitgangscontroles (fouillering) wettelijk?
 • Moet het arbeidsreglement aangepast worden of moet een werkgever daarover een aparte policy hebben?
 • Mogen bewijsmiddelen die in strijd met het recht op privacy zijn bekomen toch gebruikt worden bv. wanneer een werknemer betrapt wordt op diefstal?
 • Kan een werkgever bepaalde kledij verplichten of uiterlijke kentekenen verbieden?
 • Wat met de privacy van de werkgever? Mag een voormalig werknemer na uitdiensttreding zich nog op afstand toegang verschaffen tot de server van zijn gewezen werkgever?

Uiteraard is er ook de gelegenheid om een concrete situatie of vraag voor te leggen.

Sprekers

Bert Croimans, Lore Gyselaers en Geert Joosten

Wanneer?

Donderdag 24 maart 2016

Ontvangst en ontbijt vanaf 8.00 uur

Infosessie van 9.00 – 11.00 uur

Waar?

Kantoren van GEVACO ADVOCATEN, Paalsesteenweg 81, 3580 Beringen

Inschrijven

[email protected] (met vermelding van aantal personen)