Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Rechtsbescherming na de toelatingsproef geneeskunde of tandheelkunde

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Wie droomt van een carrière als arts of tandarts, moet noodgedwongen deelnemen aan het vergelijkend toelatingsexamen. Dit wordt elk jaar in juli georganiseerd. De kandidaat dient te slagen en vervolgens gunstig gerangschikt te zijn om zich te kunnen inschrijven voor de opleiding geneeskunde of tandheelkunde.

Wanneer een kandidaat opmerkingen heeft over een bepaalde examenvraag, kan hij die nadien aan de examencommissie bezorgen. Dit moet echter voor de beraadslaging gebeuren.

De kandidaat die niet geslaagd en/of niet gunstig gerangschikt blijkt te zijn, heeft het recht om inzage te nemen van het examen vanaf de eerste werkdag na de bekendmaking van de examenresultaten tot en met de laatste werkdag van juli. Het is aanbevolen het examen zo snel mogelijk in te kijken.

Wanneer de kandidaat in kwestie vaststelt dat er een fout in de verbetering geslopen is (bijvoorbeeld een vlekje op het antwoordblad), kan hij binnen tien dagen na de bekendmaking van de resultaten een beroep tegen de materiële vergissing indienen. Daarom is het aangewezen om zo snel als mogelijk inzage te nemen van het examen. De voorzitter van de examencommissie neemt binnen tien dagen een beslissing.

Daarnaast is het ook mogelijk om een verzoek tot heroverweging in te dienen tegen een individuele beslissing van de examencommissie. Dit kan tot en met 31 juli. Wanneer de bekendmaking van de resultaten pas na 24 juli zou gebeuren, beschikt de kandidaat over een beroepstermijn van zeven kalenderdagen. De examencommissie moet ten laatste op 30 augustus een beslissing nemen.

Indien de examencommissie vaststelt dat zij een bepaalde kandidaat eigenlijk wel gunstig had moeten rangschikken, kan dit de eerdere gunstige rangschikking van een andere kandidaat niet in zijn nadeel beïnvloeden.

 

Philippe Dreesen

Advocaat