Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Stalking, klacht geen noodzaak voor vervolging

  • Straf- en Strafprocesrecht

Vanaf 15.04.2016 is er geen klacht meer nodig voor vervolging.

Pas in 1998 werd het misdrijf stalking ingevoerd. Stalking oftewel belaging bestaat uit het op voortdurend en herhaalde wijze een ander persoon lastig vallen terwijl de dader het gevolg van zijn gedrag behoort te kennen.

De wet geeft geen definitie van het misdrijf. Een voorafgaande uitdrukkelijke klacht van het slachtoffer was vereist opdat de Procureur des Konings tot strafvervolging kon overgaan. Die voorwaarde is nu geschrapt zodat voor daden overlast gepleegd vanaf 15.4.2016 geen voorafgaande klacht meer vereist is voor strafvervolging. Het lijstje klachtmisdrijven wordt daarmee kleiner. Zo blijven het misdrijf laster, inbreuken op auteurs- en merkenrechten wel nog klachtmisdrijven.