Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Student vs. Onderwijsinstelling: remake van David vs. Goliath?

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

De studenten aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen die niet geslaagd zijn, kunnen deze beslissing eerst juridisch aanvechten bij het schoolbestuur zelf en vervolgens bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Gelet op de zéér korte beroepstermijnen kunnen zij maar beter snel handelen. Deze termijnen zijn voor hen overigens aanzienlijk korter (5/7 dagen) dan de termijnen waarover de onderwijsinstelling zelf beschikt (15/20 dagen). Er kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de wapengelijkheid. De student die een beroep bij de Raad aanhangig maakt, zal zich toch een klein beetje voelen zoals David die naar het slagveld tegen Goliath trekt.

In het Vlaams parlement is er wat gesleuteld aan deze termijnen met een decreet van 17 juni 2016. Sinds 1 oktober 2016 zijn de bepalingen hierover inwerking getreden. Die termijnen zijn nu over het algemeen langer.

De beroepstermijn van de student wordt bijvoorbeeld zeven kalenderdagen in plaats van vijf. De beslissingstermijn van de onderwijsinstelling over het intern beroep verhoogt van vijftien naar twintig. Ook de Raad zelf doet vanaf 1 oktober 2016 uitspraak binnen een ordetermijn van twintig in plaats van vijftien dagen.

Wanneer een beroep aanhangig gemaakt wordt bij de Raad, bepaalt zij nog termijnen waarbinnen eerst de onderwijsinstelling en vervolgens de student standpunt over het dossier dienen in te nemen. Deze termijnen bedroegen eerst minimum 48 uur. In het nieuwe decreet is de minimale termijn opgetrokken naar 96 uur.

De wapengelijkheid is hiermee echter nog niet verbeterd, want er schuilt voor de student nog een gevaarlijk addertje onder het gras. Oorspronkelijk diende hij beroep aan te tekenen binnen vijf kalenderdagen na de dag van de kennisname van de beslissing. Nu dient hij weliswaar pas beroep aan te tekenen binnen zeven kalenderdagen, maar wel na de dag van de kennisgeving. Deze kennisgeving kan zelfs per e-mail en de dag na verzending begint de termijn van zeven kalenderdagen reeds te lopen …

De termijnen waarbinnen dient opgetreden te worden, zijn dus niet eerlijk verdeeld. De strijd tussen David en Goliath woedt verder. Wil de student zijn beroep bij de Raad met succes afronden, kan hij maar beter waakzaam zijn en – net zoals David – slim uit de hoek komen.