Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

UITERLIJK TOT 31 DECEMBER 2023 KAN U NOG EEN FISCALE REGULARISATIE AANVRAGEN!

  • Fiscaal recht

Hoewel de mogelijkheid tot het regulariseren van federale belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw,…) op tegoeden in het buitenland reeds lange tijd bestaat, zijn er nog steeds mensen die momenteel een regularisatieaanvraag indienen. Vaak worden zij geconfronteerd met het gegeven dat hun Belgische bank de overbrenging van tegoeden weigert die bij het aflopen van bijvoorbeeld een levensverzekeringscontract in Luxemburg werden uitbetaald, omdat de fiscale oorsprong van deze gelden niet kan aangetoond worden.

Beschikt u over tegoeden in het buitenland, dan loopt de laatste mogelijkheid om zowel de niet-verjaarde inkomsten, als de fiscaal verjaarde kapitalen te regulariseren eind 2023 af, ook al werd er door de wet van 21 juli 2016 een “permanent systeem” inzake fiscale en sociale regularisatie ingevoerd. Dit betekent concreet dat enkel regularisatieaangiften ingediend op uiterlijk 31 december 2023 nog behandeld zullen worden door het Contactpunt Regularisaties.

Volgens de minister van Financiën zal er na deze datum ook geen administratie regularisatie via het lokale belastingkantoor meer mogelijk zijn.

Het is dus de hoogste tijd om in actie te komen. Niet alleen banken weigeren namelijk de overbrenging van buitenlandse tegoeden, maar ook de Belgische fiscus ontvangt in het kader van de internationale gegevensuitwisseling (“CRS”) steeds meer informatie over tegoeden op buitenlandse bankrekeningen.

U loopt dus niet enkel het risico om nog belast te worden door de fiscale administratie, maar zonder regularisatie zal ook het risico op strafvervolging blijven bestaan (ook nadat de fiscale aanslagtermijnen in geval van fraude verstreken zijn). In geval van regularisatie zal u daarentegen strafrechtelijke immuniteit genieten, indien er voor het indienen van de regularisatieaangifte en het betalen van de verschuldigde regularisatieheffing geen strafonderzoek werd opgestart.

Indien u over tegoeden beschikt in het buitenland, bekijken wij graag samen met u uw concrete situatie en begeleiden wij u indien nodig bij het indienen van een regularisatieaanvraag.