Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

UPDATE: termijn om nieuwe verklaring 111.3-2024 in te dienen wordt verlengd tot 1 juli 2024!

  • Fiscaal recht

Gisteren heeft de Administratie een erratum gepubliceerd (Circulaire 2024/C/35) bij de Circulaire (2024/C/32) van 8 mei, aangezien er onduidelijkheid bestond over de toepassing van de administratieve toegeving inzake het indienen van de nieuwe verklaring 111.3-2024 in het kader van de overgangsregeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief in het geval van de levering van een gebouw na afbraak en heropbouw.

In het kader van dit erratum verduidelijkt de Administratie dat de verklaring 111.3-2024 voor lopende projecten bij toegeving ingediend kan worden via MyMinfin ‘Mijn interacties’ en ‘Een formulier invullen’ vóór 1 juli 2024 met behoud van de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor facturen uitgereikt voorafgaand aan die indiening, voor zover uiteraard alle andere voorwaarden zijn vervuld.

Indien het een verkoop van een woning in oprichting (verkoop op plan) betreft, wordt de verklaring geacht tijdig ingediend te zijn uiterlijk op het tijdstip van de levering van de woning (in principe de voorlopige oplevering). Zolang de verklaring niet is ingediend zou in principe moeten worden gefactureerd aan 21% en kan nadien teruggaaf gevraagd worden van btw indien de verklaring wordt ingediend uiterlijk op het tijdstip van de voorlopige oplevering. Het is dus aan te raden om de verklaring in te dienen vóór de datum van opeisbaarheid van de btw, maar in de nieuwe circulaire deelt de Administratie mede dat “de Administratie geen kritiek zal uitoefenen indien na 30 juni 2024 en tot het tijdstip van de voorlopige oplevering het verlaagd btw-tarief wordt toegepast op voorwaarde dat de verklaring 111.3-2024 wordt ingediend uiterlijk op het tijdstip van de levering.”

Wel wordt nogmaals benadrukt dat indien er reeds uiterlijk op 31 december 2023 een oude verklaring nr. 111/3 werd ingediend, er voor 2024 een aanvullende nieuwe verklaring nr. 111.3-2024 moet ingediend worden, indien u gebruik wenst te maken van de voorziene overgangsmaatregel.

De nieuwe verklaring is via de onderstaande link te raadplegen:

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-wederopbouw-formulier-111-3-bijlage-v2.pdf

 

Wij zijn steeds beschikbaar voor bijkomende toelichting over deze overgangsmaatregel en de in het kader hiervan te vervullen formaliteiten.