Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

VACCINEREN OF NIET: WIE BESLIST?

  • Familierecht

De Belgische overheid is ondertussen gestart met haar vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus. Oudere mensen komen als één van de eersten aan de beurt. Zij zijn echter niet verplicht om zich te laten vaccineren. Maar wat indien zij niet meer toe in staat zijn hierover een beslissing te nemen? Wie zal er dan voor de wilsonbekwame oudere mogen of moeten beslissen of hij al dan niet gevaccineerd wordt?

De beslissing over de toediening van een vaccin tegen het coronavirus is een beslissing die valt onder de uitoefening van de patiëntenrechten, die beschermd worden door de Wet Patiëntenrechten. Deze Wet voorziet ter zake in een specifiek beschermingsmechanisme:

  • De patiënt zelf dient te oordelen of hij het vaccin wenst te laten toedienen of niet.
  • Zodra de arts oordeelt dat de patiënt niet wilsbekwaam is om te beslissen of hij het vaccin wil toegediend krijgen of niet, zal gekeken worden naar de eventueel aangestelde mandataris, bijvoorbeeld in een zorgvolmacht.
  • Wanneer die mandataris er niet is en de patiënt onder bewind staat wat zijn persoon betreft, waarbij de door de Vrederechter aangestelde bewindvoerder over de persoon de bevoegdheid heeft gekregen om de patiëntenrechten van de beschermde persoon uit te oefenen, wordt deze aangesproken om te beslissen of de beschermde persoon al dan niet het vaccin toegediend zal krijgen. Het is dan aan de bewindvoerder om toe te stemmen om het vaccin te laten toedienen of om het te weigeren. Hij heeft voor deze beslissing geen voorafgaandelijke machtiging van de Vrederechter nodig.
  • Wanneer er geen bewindvoerder werd aangesteld of de bevoegdheid tot het uitoefenen van de patiëntenrechten niet is opgenomen in de beschikking tot aanstelling van de bewindvoerder over de persoon, is het raadzaam om snel een dergelijke aanstelling te verkrijgen, zodat de beschermde persoon via zijn bewindvoerder zo nodig de toestemming kan geven om gevaccineerd te worden.

Het is alleszins raadzaam om het advies van de medische wereld op te volgen en effectief toestemming te verlenen voor het toedienen van een vaccin.

Mr. Caroline Boven