Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

VLAAMSE REGERING KEURT HUURDECREET GOED

  • Huur en onroerend goed

Enige tijd geleden berichtten wij u omtrent de komst van een Vlaams decreet inzake huur.  Het ontwerp van decreet werd opgesteld met het oog op een modernisering van het woninghuurrecht, alsook de uitwerking van een dwingend kader voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huisvesting van studenten.

Het nieuwe decretale kader zal, van zodra definitief en in werking, in de plaats komen van de gemeenrechtelijke regeling over huur opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet.

Vandaag kunnen wij u melden dat het ontwerp van decreet op vrijdag, 18 mei laatstleden definitief goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering en nu ingediend wordt bij het Vlaams Parlement.

De inwerkingtreding van het decreet wordt, in tegenstelling tot eerder gemeld, voorzien voor 1 januari 2019.

Wij volgen dit dossier verder op en houden u op de hoogte.