Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

WEEK-WEEK? Neen, dankjewel!

  • Familie- en Jeugdrecht

Na een scheiding laaien de discussies over het verdere verblijf en de opvang van de kinderen vaak erg hoog op. In de meeste gevallen vindt één van de ouders dat hij zijn kinderen te weinig te zien krijgt en stapt hij naar de rechtbank in de hoop hen op basis van een vonnis meer bij zich te kunnen hebben. Maar wat als één van de ouders vindt dat de andere de kinderen meer moet opvangen?

 

Wanneer één van de ouders dit vraagt, moet de rechtbank bij voorrang onderzoeken of de huisvesting van de kinderen op een gelijkmatige manier tussen de ouders kan vastgelegd worden. “Gelijkmatig” betekent niet noodzakelijk “week-week”, wel dat de kinderen over een welbepaalde periode even veel tijd kunnen doorbrengen met de ene ouder als met de andere. Bij deze beoordeling moet de rechtbank rekening houden met de concrete omstandigheden (zoals woonplaats, opvangmogelijkheden, leeftijd van de kinderen,…) en het belang van de kinderen en de ouders.

Het heersende idee is dat kinderen voor een evenwichtige ontplooiing van hun persoonlijkheid nood hebben aan kwaliteitsvolle contacten met beide ouders. De gelijkwaardigheid van de beide ouders dient voor de kinderen in hun dagdagelijkse beleving duidelijk te zijn, zodat er in principe bij beiden een volwaardig verblijf dient voorzien te worden.

Een rechtbank mag anderzijds nooit een ruimer verblijf van de kinderen voorzien, dan men in het kader van de procedure gevorderd heeft.

Met andere woorden: wanneer moeder vindt dat vader meer verantwoordelijkheid dient te nemen door de kinderen “week-om-week” op te vangen, maar vader zich hier tegen verzet en aangeeft de kinderen enkel tijdens de weekends te kunnen of willen opvangen, dan kan de rechtbank vader niet “verplichten” om de kinderen daadwerkelijk gedurende een hele week bij hem te laten verblijven. In dit geval kan de rechtbank aan vader geen gelijkmatig verdeeld verblijf “opdringen”.

Aangezien moeder alsdan onbetwistbaar meer “in natura” bijdraagt in de opvang en de opvoeding van de kinderen, zal vader uiteraard wel een hogere geldelijke bijdrage moeten leveren. De wijze waarop het verblijf van de kinderen georganiseerd wordt, is immers één van de parameters voor de begroting van de maandelijkse onderhoudsbijdrage voor de kinderen.

Indien u meer informatie wenst over verblijfs- en bijdrageregelingen ten behoeve van kinderen, dan kunt u hier voor steeds terecht bij één van onze experten familierecht